Nieuws - 20 oktober 2016

Sociologen, antropologen en geografen verenigen zich

tekst:
Albert Sikkema

De leerstoelgroepen Culturele geografie, Rurale sociologie en Sociologie van ontwikkeling en verandering van de universiteit gaan nauw samenwerken in een nieuw centrum. ‘We willen de grote vraagstukken in de wereld kritisch onderzoeken.’

<Han Wiskerke, foto: wat food voor Ede doet>

De samenwerking krijgt gestalte vanuit een bottom-up-proces, benadrukt hoogleraar Han Wiskerke van Rurale sociologie. De veertig stafleden en ruim tachtig promovendi van de drie leerstoelgroepen gaan samenwerken in diverse thematische onderzoeksgroepen. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om thema’s als toerisme, voedsel en rampen, maar ook om theoretische perspectieven als biopolitiek en politieke ecologie. De bindende factor voor de sociologen, antropologen en geografen is dat ze vanuit een kritisch sociaal-theoretische benadering de ongelijkheid in de wereld willen problematiseren.

Promovendi
Daarnaast heeft de bundeling praktische redenen. De laatste internationale visitatiecommissie bepleitte de formatie van groepen met grotere kritische massa. Zo gaan de drie groepen nu samen een PhD-trainingsprogramma opzetten, waarin ze hun promovendi in groepjes tijdens het hele PhD-traject willen begeleiden. ‘Maar je kunt ook samen onderzoeksprojecten acquireren’, zegt Wiskerke. ‘De ene groep heeft veel ervaring met NWO, de ander met de EU. En de een schrijft makkelijker voorstellen dan de ander. Met deze samenwerking kun je echt de kracht van individuen bundelen. Over vijf jaar, als de commissie weer langs komt, zou die wat ons betreft de drie leerstoelgroepen samen mogen beoordelen.

Plaatsgebonden
Ze verenigen zich in het Centre for Space, Place & Society. Vanwaar die naam? Wiskerke: ‘Die drie aspecten binden ons. We doen bijvoorbeeld veel onderzoek naar plaatsgebonden ontwikkeling, naar hoe burgers iets van hun eigen omgeving en omstandigheden maken. Daar zit een ruimtelijke en sociale dimensie aan, net als aan de politieke ecologie van natuurparken en het onderzoek naar vluchtelingenkampen. We willen de grote vraagstukken in de wereld kritisch onderzoeken, op locatie.’ 

Komende vrijdag organiseert het kersverse centrum een intern congres voor medewerkers en studenten van de WUR. Hiervoor zijn nog enkele plaatsen beschikbaar.