Nieuws - 29 maart 2001

Sociale wetenschappers zien weinig in kenniseenheid Maatschappij

Sociale wetenschappers zien weinig in kenniseenheid Maatschappij

De sociale en economische wetenschappers van de universiteit zien weinig in de samenwerking met DLO in de kenniseenheid Maatschappij. Een enqu?te onder medewerkers laat zien dat minder dan twaalf procent veel ziet in de kenniseenheid. Ruim zestig procent verwacht niets van de samenwerking.

Driekwart van de ondervraagden - wetenschappers en ondersteunend personeel in de Leeuwenborch - verwacht bovendien binnen een paar jaar een nieuwe reorganisatie. Toch is veertig procent positief gestemd over de toekomst van het Departement Sociale wetenschappen. Dertig procent van de medewerkers verwacht binnen vijf jaar een baan buiten Wageningen UR te hebben.

Een ruime meerderheid van de Leeuwenborchbewoners vindt de sfeer op het werk goed. Een kwart denkt daar anders over. Ruim zeventig procent spreekt van goede collegialiteit binnen de groep, veertien procent mist die juist. Dertig procent vindt de werkdruk onaanvaardbaar hoog en twintig procent voelt zich niet gewaardeerd voor het werk dat gedaan wordt.

De Leeuwenborchers zijn verdeeld over de kwaliteit van de samenwerking tussen de verschillende groepen binnen het departement: ruim veertig procent vindt dat deze redelijk tot goed is, twaalf procent vindt van niet. De invoering van de nieuwe onderwijsprogramma's lijkt de leerstoelgroepen niet nader tot elkaar te brengen. Vijfenzestig procent van de medewerkers stelt dat de schotten tussen de leerstoelgroepen gewoon blijven bestaan.

Naast toekomstverwachtingen en werksfeer werden ook praktischer zaken in deenqu?te aan de orde gesteld. Zo vindt de helft van de medewerkers de toiletten te vies. Driekwart van hen vindt dat er te weinig werkplekken zijn voor studenten die een afstudeervak doen en bijna zestig procent vind dat de kwaliteit van die werkplekken onder de maat is. Over de eigen werkplek zijn de medewerkers redelijk te spreken.

De enqu?te werd door 150 van de bijna driehonderd medewerkers van het departement beantwoord. Het onderzoek is een initiatief van de onderdeelcommissie, die het personeel vertegenwoordigt op departementsniveau, en van de directeur van de departement, dr. Piet de Visser. Het is de bedoeling de enqu?te jaarlijks als barometer te gebruiken. De resultaten moeten het departement duidelijkheid geven over maatregelen die genomen kunnen worden om de situatie te verbeteren.

De resultaten van de enqu?te zijn te zien op: http://intra.sls.wau.nl/ocmw

|

J.T.