Nieuws - 3 april 2008

Sociale varkens geven meer vlees

Het sociale gedrag van varkens onderling heeft veel meer invloed op de groei en vleeskwaliteit dan tot nu toe werd verondersteld. Bovendien heeft sociaal gedrag positief effect op andere eigenschappen van de dieren. Het loont dus om varkens te fokken op sociaal gedrag.

Dat blijkt uit onderzoek dat is gedaan door het Institute for Pig Genetics (IPG) en de leerstoelgroep Fokkerij en genetica op basis van de gegevens van meer dan veertienduizend varkens.
Het sociale gedrag van varkens wordt belangrijker nu naast vleesvarkens ook zeugen vaker in groepen worden gehouden. De leerstoelgroep en IPG hebben een methode ontwikkeld die het mogelijk maakt het sociale gedrag van varkens mee te wegen in het fokkerijprogramma. In plaats van selectie op basis van individuele dieren, hebben de onderzoekers een model ontwikkeld om families te selecteren die het goed doen als ze in groepen worden gehouden. In dat model wordt de prestatie van de groep als geheel meegewogen.
Vooral fokkerijorganisaties kunnen baat hebben bij de methode. Met het model is het mogelijk een evenwichtige selectie te maken op basis van de individuele eigenschappen - zoals vleeskwaliteit, bouw, groei en vruchtbaarheid - en de eigenschap om zich in een groep sociaal te gedragen. Op die manier kunnen asociale varkens worden uitgeselecteerd en dat komt het welzijn van de varkens én de vleesopbrengst ten goede.
De fokkerijorganisatie Topigs gaat als eerste gebruik maken van de onderzoeksresultaten. Het onderzoek is deze maand gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift Genetics.