Nieuws - 16 augustus 2012

Sociale studies flink in trek

Zeventig procent meer vooraanmeldingen bij maatschappijwetenschappen.
Inschrijvingen VHL stabiel.De bachelors van opleidingen maatschappijwetenschappen van Wageningen University trekken flink meer studenten dan vorig jaar. Bedrijf- en consumentenwetenschappen, Gezondheid en maatschappij en Toegepaste communicatiewetenschap hebben alle drie 70 procent meer vooraanmeldingen dan vorig jaar rond deze tijd. Dat blijkt uit cijfers van Studielink, dat de aanmeldingen van eerstejaars registreert.
Bij Bedrijf- en consumentenwetenschappen hebben zich zo'n honderd nieuwe studenten aangemeld. Gezondheid en maatschappij telt er ongeveer vijftig en Toegepaste communicatiewetenschappen ruim twintig. Die laatste opleiding kende vorig jaar juist een flinke daling in het aantal studenten.
In totaal hebben zich inmiddels bijna 1200 nieuwe bachelorstudenten aangemeld voor een studie in Wageningen. Dat is 11 procent meer dan vorig jaar. De populairste opleidingen zijn Biologie en Voeding en gezondheid, die beiden richting de 130 eerstejaars gaan. Ook Internationale ontwikkelingsstudies behoort ineens tot een van de grote trekkers, met ruim negentig geïnteresseerden (een groei van 19 procent ten opzichte van vorig jaar rond deze tijd).
VHL
Bij hogeschool Van Hall Larenstein hadden zich volgens de laatste cijfers van half juli 1156 nieuwe studenten aangemeld. Dat was ongeveer net zo veel als vorig jaar rond die tijd. Wel is het aantal studenten dat een deeltijdopleiding gaat volgen aan de hogeschool flink afgenomen. Volgens woordvoerder Judith Pierik heeft dit te maken met het niet meer bekostigen van een tweede opleiding in het hoger onderwijs. 'Deze landelijke tendens zette vorig jaar al in en zien we nu verder doorzetten.'
De voltijdopleidingen zitten wel in de lift. Met name bij Bedrijfskunde & Agribusiness (Leeuwarden en Wageningen), Kust- en zeemanagement en Voedingsmiddelentechnologie in Leeuwarden, Bos- en natuurbeheer en Land- en watermanagement in Velp en Tropische landbouw in Wageningen trekken veel studenten.   LvdN
Recordaantal inschrijvingen voor de introductie
- 1561 AID-lopers
- 1055 Nederlandse eerstejaars studenten en 506 internationale
- 109 koppels (uni/VHL/Stoas) voor Bsc-studenten
- 33 koppels voor Msc Regular en 9 koppels voor Msc Light