Student - 9 oktober 2008

Sobere Afsluitdijk met fietspaden wint prijs

De toekomstbestendige Afsluitdijk die Kust- en zeestudenten Lian Zigterman en Sanne Duyve uitdachten voor een ontwerpwedstrijd van Rijkswaterstaat, heeft 23 september de publieksprijs gewonnen. Vooral de manier waarop de studenten van Van Hall Larenstein in Leeuwarden de verschillende belangen van overheden, natuurorganisaties en marktpartijen op elkaar afstemden oogstte waardering bij de mensen uit het werkveld.

De vakjury onder leiding van prof. Pier Vellinga, hoogleraar Klimaatverandering, water en veiligheid aan Wageningen Unversiteit, gaf voorrang aan ontwerpen met technische hoogstandjes. Het VHL-ontwerp werd derde op hun ranglijst, tussen zes mededingers van technische universiteiten. ‘De vakjury was vooral gecharmeerd van ons idee van drie fietspaden die met elkaar verbonden zijn’, vertelt Sanne. ‘Naast het fietspad dat nu al naast de snelweg ligt, komt er één bij op de dijk zodat je over het Wad kunt kijken, en een pad langs het IJsselmeer in de luwte van de snelweg.’ Deze verbreding is eventueel ook te gebruiken voor openbaar vervoer als trein of superbus.
Van meet af aan concentreerden ze zich op bestaande ideeën en wensen van alle betrokken partijen, om een zo breed mogelijk draagvlak te krijgen. Lian: ‘Dat is ook de cultuuromslag die Rijkswaterstaat wil maken, vandaar de publieksprijs.’ Bovenaan hun lijst met uitgangspunten prijkten veiligheid door dijksterkte en verdubbelde spuicapaciteit, conform de eisen van Rijkswaterstaat. Daaronder wisselden de prioriteiten tijdens hun inventarisatieronde. ‘Vooraf dachten we vooral aan zoetwatervoorziening, natuurbeleving en energieopwekking’, zegt Sanne. ‘Maar met wie we ook spraken, iedereen vond dat er aan het sobere karakter van de dijk niet teveel gesleuteld mocht worden. De cultuurhistorische beleving is belangrijker dan we hadden gedacht.’
Aan het uiterlijk van de Afsluitdijk hebben zij dan ook niet teveel getornd. Twee drijvende paviljoens met aanlegsteigers verruimen de recreatievoorzieningen zonder het sobere karakter aan te tasten, menen Lian en Sanne.
De twee Kust- en zeestudenten maakten het ontwerp in opdracht van adviesbureau Arcadis. Of Arcadis ook elementen uit hun plan overneemt, weten ze niet.