Nieuws - 7 januari 1999

Soap is goed voor gezondheid

Soap is goed voor gezondheid

Soap is goed voor gezondheid

Soaps, comedy's, talkshows en andere populaire tv-programma's kunnen een uitstekend middel zijn om mensen aan te zetten tot gezonder gedrag. Maar dan moeten voorlichtingskundigen en televisiemakers wel meer begrip krijgen voor elkaars werkwijze en uitgangspunten. Dat denkt drs Martine Bouman, die 13 januari hoopt te promoveren bij LUW-voorlichtingskundige prof. dr Cees van Woerkum en psycholoog Gerjo Kok van de Universiteit van Maastricht

Bouman analyseerde wereldwijd zo'n dertig tv-programma's die amusement en gezondheidsvoorlichting combineerden. De meeste van deze Entertainment & Education-programma's trokken een omvangrijk publiek en wisten de aandacht op te wekken voor de aangesneden problemen. Verschillende malen rapporteerden onderzoekers ook directe effecten: het programma had de kennis over het onderwerp vergroot, de houding veranderd en soms zelfs tot gedragsverandering geleid. Vooral in ontwikkelingslanden bleken E&E-programma's makkelijk tot discussie te leiden, omdat mensen daar vaak televisie in grote groepen kijken

Veel gezondheidsvoorlichters en televisie-professionals die Bouman in Nederland interviewde, toonden zich echter ontevreden over het samenwerkingsproces. De culturele verschillen tussen deze beroepsgroepen zijn groot, concludeert de promovendus. Gezondheidsvoorlichters zien tv-makers als pauwen die vooral zijn gericht op uiterlijkheden en persoonlijke ambities. Tv-makers vergelijken de gezondheidsvoorlichters met schildpadden die weliswaar solide en betrouwbaar zijn, maar ook traag en overvoorzichtig. Bouman adviseert daarom te investeren in de ontwikkeling van een gemeenschappelijk referentiekader. Daarnaast wil ze dat opleidingen voor gezondheidsvoorlichters en de televisieproducenten onderwijsmodules opnemen over de combinatie van amusement en voorlichting. M.H