Nieuws - 10 juli 2020

Soap Zonnepark Nergena duurt voort

tekst:
Roelof Kleis

De soap rond het WUR-zonnepark op Nergena krijgt een vervolg. De Edese gemeenteraad kwam gisteravond niet tot een finale stemming.

De beoogde plek voor het zonnepark aan de Dijkgraaf. © Roelof Kleis

Zo’n stemming was nodig, nadat vorige week de stemmen staakten bij 19 voor en 19 tegen. Die uitslag ontstond doordat raadslid Bram van der Beek (ChristenUnie) zich van stemming onthield. Hij werkt bij LC Energy, de initiatiefnemer en exploitant van het zonnepark. Om de schijn van belangenverstrengeling te vermijden, stemt Van der Beek niet mee.

Belangenverstrengeling
De regels schrijven voor dat het voorstel dan nogmaals in stemming moet worden gebracht. Dat was gisteravond, in de laatste raadsvergadering voor het zomerreces. Maar zover kwam het dus niet. Op verzoek van de SGP werd het onderwerp van de agenda gehaald. Aanleiding is dat Van der Beek mogelijk toch wil stemmen. Onderzoek moet nu gaan uitwijzen of dat in het licht van belangenverstrengeling mag.

Doe ik door uiterst integer te willen zijn, niet juist het tegengestelde?
Bram van der Beek, raadslid Christen Unie gemeente Ede

Als verklaring voor zijn plotselinge draai wees Van der Beek op een uitspraak van burgemeester Verhulst dat wat hem betreft de bestuurlijke integriteit hier niet in het geding is. ‘Ik heb mezelf de vraag gesteld: doe ik door uiterst integer te willen zijn, niet juist het tegengestelde? Hoe integer ben ik als ik mij zonder geldige reden onttrek aan de wettelijke plicht om als raadslid mijn stem uit te brengen?’

Onwenselijk
Burgemeester en wethouders vonden uitstel ‘onwenselijk’. De meerderheid van de gemeenteraad ging desondanks akkoord met het uitstel van de stemming. Er wordt nu eerst advies ingewonnen of Van der Beek mag stemmen. Na de zomer staat het onderwerp dan voor de derde keer op de agenda. Als Van der Beek dan wel stemt mag het zonnepark als nog van start.

Voor WUR zou dat goed nieuws zijn. Nergena is een belangrijk onderdeel van het onderzoek van WUR naar nieuwe concepten om zonneparken duurzaam en ecologisch verantwoord aan te leggen. Voor dat onderzoek werd onlangs een subsidie van 3,6 miljoen euro binnengehaald van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Het testpark Nergena omvat tien hectare.