Organisatie - 9 oktober 2008

Snelle verhuizing AFSG toch mogelijk

Het tweede onderwijsgebouw van Wageningen UR wordt kleiner en daardoor goedkoper dan aanvankelijk de bedoeling was. Dat is mogelijk door efficiënter ruimtegebruik op Wageningen Campus. Hierdoor kan heel AFSG uiterlijk in 2012 van de Dreijen naar de campus verhuizen. Dat stelt Ad van der Have, beleidsmede­werker bij Vastgoed en bouwzaken.
Forum, dat beoogde alle onderwijsactiviteiten onder één dak te brengen, is berekend op 4100 studenten voor Wageningen Universiteit en 800 voor Van Hall Larenstein Wageningen. Het is nu al te klein, want momenteel studeren er een kleine vijfduizend studenten bij Wageningen Universiteit. Als de huidige groei doorzet zijn het er 6200 in 2012 en 7500 omstreeks 2020, zegt Van der Have. Daarom moet er een extra onderwijsgebouw komen.
Voor de zomervakantie rekende Vastgoed en Bouwzaken nog met een tweede onderwijsgebouw van 34 duizend vierkante meter. Inmiddels is dat teruggebracht tot ruim twintigduizend vierkante meter. Het tweede onderwijsgebouw houdt dan qua omvang het midden tussen Atlas en Forum, aldus Van der Have. Dit gebouw moet er eind 2012 staan om de verwachte 6200 studenten te kunnen huisvesten.
Door de concentratie op de campus kan het onderwijs veel efficiënter worden gepland waardoor er minder ruimte nodig is. Daarnaast kan er ruimte worden bespaard doordat de kenniseenheden efficiënter met hun ruimten omgaan, aldus Van der Have. Een inventarisatie van de kenniseenheden heeft uitgewezen dat er vergader- en kantoorruimte in de bestaande gebouwen geschikt kan worden gemaakt als collegezaal en ruimte voor afstudeervakkers.
Efficiënter ruimtegebruik bij Plant, Animal en Environmental Sciences Group levert ruimte op, terwijl ook de naburige Leeuwenborch meer onderwijsruimten kan creëren. De consequenties van een kleiner onderwijsgebouw voor de financiën op lange termijn worden nu doorgerekend.
De lagere bouwkosten maken het bovendien mogelijk om AFSG eerder van de Dreijen naar Wageningen Campus te laten verhuizen. ‘We bekijken nu of heel AFSG rond 2012 kan verhuizen’, zegt Van der Have. De gedachten gaan uit naar verbouw van Atrium en Technotron, aangevuld met nieuwbouw. Het plezierige van deze variant is dat onderzoekers, docenten en studenten van AFSG dan ongeveer tegelijkertijd naar de campus verhuizen.
Kern van het vernieuwde huisvestingsplan, zegt Van der Have, is dat de kenniseenheden en het onderwijs via meervoudig en efficiënt ruimtegebruik minder vierkante meters nodig hebben. In combinatie met de concentratie op de campus leidt dat volgens hem tot een besparing van zo’n dertig procent op de benodigde ruimte, zonder dat de onderwijskwaliteit achteruit gaat.