Wetenschap - 5 juli 2010

Snelle test legt darmflora big bloot

Biggetjes die overschakelen van melk op vast voer ontwikkelen een andere darmflora. Het aantal ongezonde Streptokokken neemt sterk toe.

istockvarken.jpg
Dat blijkt uit onderzoek van Odette Pérez Gutiérrez. Zij ontwikkelde een micro-array, de PIT-chip (Pig Intestinal Tract), waarmee ze snel zeshonderd bacteriesoorten uit de darm van de biggen op een glasplaatje in het lab kan screenen. Met de chip is de ontwikkeling van de bacteriesamenstelling in de tijd geanalyseerd, variërend van drie dagen voor het spenen tot vijftien dagen erna. Ze nam grote veranderingen waar. De hoeveelheid gezonde Lactobacillus-bacterien neemt flink af, ten gunste van de mogelijk ongezonde Streptokokken.
Voer-additieven
Het onderzoek maakt deel uit van het EU-project Feed for Pig Health, waarbij onderzoekers alternatieven zoeken voor antibioticagebruik in de varkenshouderij. Pas gespeende biggen worden geregeld ziek en krijgen vaak uit voorzorg antibiotica toegediend in het voer. Dit is echter niet meer toegestaan. Daarom worden  voeradditieven onderzocht, zoals organische zuren en oliën, die de bacteriesamenstelling in de darmen gunstig beïnvloeden. Het onderzoek toont aan dat sommige Lactobacillus soorten het immuunsysteem stimuleren en daarmee de weerbaarheid tegen ziekten vergroten.
Knoflook-olie
Met de PIT-chip van Pérez Gutiérrez kunnen onderzoekers nu de invloed van voeradditieven op de darmflora beoordelen. Er zijn zo'n veertig tot vijftig kandidaten, waaronder knoflook-olie en een oregano-extract, zegt haar collega Wilbert Pellikaan bij de leerstoelgroep Diervoeding. De invloed van deze additieven wordt nu gescreend met de ontwikkelde chip, daarna wil Pellikaan ze testen via dierproeven. 'Wij testen de eindproducten van de bacteriën, terwijl Microbiologie nagaat wat de darmbacteriën doen in de darm en hoe je de hoeveelheid bacteriën kunt sturen.' 
Pérez Gutiérrez promoveerde afgelopen week bij de microbiologen Willem de Vos en Hauke Smidt en hoogleraar Diervoeding Martin Verstegen.