Organisatie - 9 december 2017

Snelle fietsroute naar campus

tekst:
Roelof Kleis
3

De nieuwe snelle fietsroute van Ede naar Wageningen krijgt op de Grintweg een afslag naar de campus. Het paadje langs Droevendaal wordt hiervoor opgewaardeerd.

© Roelof Kleis

Op dit moment wordt het onverlichte paadje al druk gebruikt door fietsers die van of naar de campus willen. Het smalle paadje wordt in de nieuwe plannen een meters brede fietssnelweg die aan de oostkant eindigt op de Grintweg. De laatste paar honderd meter van dat pad ontbreekt nu nog en zal dwars door het bestaande weiland moeten komen.

Winkelstraat
Een en ander valt af te lezen uit het plan Snelle Fietsroute Ede-Wageningen. Maandagavond wordt het plan in Orion gepresenteerd aan omwonenden en belangstellenden. De fietsroute wordt de hoofdfietsverbinding tussen de centra van Ede en Wageningen. De route volgt vanaf station Ede-Wageningen de Edeseweg, de Dorpsstraat (winkelstraat) van Bennekom en vervolgt de doorgaande weg (Bovenweg en Grintweg) naar Wageningen.

Snel Fietspad.jpg

De fietsroute kruist bij restaurant 't Gesprek de Mansholtlaan en gaat via Hoevestein en de Churchillweg naar het centrum van Wageningen. De route gaat over brede vrijliggende fietspaden of straten waar de fietser het voor het zeggen heeft. Op Wageningse grond betekent dit dat de Grintweg en de Churchillweg fietsstraat worden, waar auto’s weliswaar mogen komen, maar de maximumsnelheid op 30 km/uur ligt. De Grintweg verliest daarmee de functie van doorgaande autoroute.

Alternatieven
Het voorgestelde traject is de voorkeursroute, zoals die is afgesproken tussen b&w van Wageningen en Ede, de provincie, de Fietsersbond en WUR. Alternatieve routes zijn wel onderzocht, maar afgevallen. Met name in Bennekom zijn alternatieven mogelijk om het drukke centrum te omzeilen. De weg door het centrum blijkt evenwel het meest rechtstreeks en wordt ook nu al als zodanig gebruikt.

Proefvelden
Andere alternatieven stuiten op het ‘nee’ van WUR, die niet mee wil werken aan routes die dwars door de proefvelden voeren in het Binnenveld en bij Bennekom. Ook de voorkeursroute kent een aantal knelpunten. Belangrijk is de oversteek van de Mansholtlaan bij restaurant ’t Gesprek. Mogelijk is hier een fietserstunnel nodig. Hetzelfde geldt voor de aftakking naar de campus. Ook hier moet de Mansholtlaan worden overgestoken.

De uitvoering van beide oversteken hangt nauw samen met de aanleg van de nieuwe rondweg om de campus. Die weg moet tot aanzienlijk minder verkeer op de Mansholtlaan leiden.

De info-avond in Orion van komende maandag 11 december begint om 19.30 uur. De inloop is een half uurtje eerder. 

Re:acties 3

 • L.Verhoeff

  Ik ben het met Van Veen eens. Het is onverantwoordelijk om een snel fietspad en de drukste verkeersader van Bennekom te combineren. Ik woon op de hoek Edeseweg en ik zie het nu al dagelijks gebeuren dat fietsers het moeilijk hebben met verkeer uit de woonwijken. Gevaarlijke situaties die soms maar NET goed gaan. Het is vaak heel druk en verkeer uit de woonwijken heeft het moeilijk met zicht. Die twee matchen niet. Laat staan als de fietsers veel en veel sneller zullen rijden. Ik vind het onverantwoordelijk. Helemaal 's ochtends vroeg in de spits. Niet te doen. Ik vind snelle fietsroutes helemaal hip en happening, maar wil je geen verkeersdoden op je geweten hebben, dan leg je het aan op verkeersluw terrein. En dat doe je dan VOOR je voor miljoenen gaat verbouwen aan de infrastructuur. Leve de fietsers en dat ze mogen leven.

  Reageer
 • K. van veen

  99 % van de inwoners van Bennekom zijn tegen een snelle fietsroute door Bennekom. Een tweerichtingen fietspad wordt voor fietsers levensgevaarlijk. Vooral door het winkelcentrum van Bennekom en langs het traject van de Edeseweg. Daar komen vele uitritten op uit, waar men een in dat geval brede fietsstrook met fietsers van tweezijden moet oversteken. Heel Bennekom Noordoost krijgt daar mee te maken bij de uitvalswegen Vossenweg, Heidelaan, Acacialaan en Strooyweg.
  Een beter alternatief is het realiseren van een fietspad langs de toekomstige parklaan onder de A12 door via de nieuw aangelegde tunnel en vervolgens aansluiten op het fietspad langs de dr. Dreeslaan. (Mansholtlaan). Dit is veruit de snelste en veiligste route voor de Wageningen UR fietsers.

  Reageer
 • Leo van den Berg (Fietsersbond Afdeling Wageningen)

  Bovenstaand bericht verdient op twee punten enige nuancering. Ten eerste is de Fietsersbond pas akkoord gegaan met de voorkeursroute nadat de wethouder van Ede had toegezegd dat hij zich hard zou maken voor een 'gewone' doorfietsroute langs het tracé van alternatief 2B. Dus tot de gemeentegrens met Wageningen, inclusief een veilige oversteek van de Kierkamperweg aan het eind van de Achterstraat in Bennekom.
  Ten tweede is over de voorkeursroute nog niets afgesproken vanaf het punt waar de Bovenweg overgaat in de Grintweg.
  Op Wagenings grondgebied liggen nog alle opties open.

  Reageer

Re:ageer