Nieuws - 29 maart 2007

Snelle compromissen over ethische kwesties

Bij de eerstvolgende uitbraak van vogelpest wordt pluimvee op geïnfecteerde en verdachte locaties geruimd, terwijl andere bedrijven hun dieren kunnen laten vaccineren. De gevaccineerde dieren hoeven niet gedood te worden. Dat hebben betrokken ondernemers en instanties binnen een paar uur besloten tijdens een workshop van het LEI.

Het doel van de exercitie was niet om voorstellen voor beleid te doen. Mocht er een uitbraak komen, dan wordt deze uitkomst ook niet uit de kast gehaald. Het ware resultaat van deze ‘oefening in vredestijd’ is de snelle manier waarop het compromis werd bereikt tussen pluimveehouders, dierenbeschermers, hobbydierhouders, VWA en LNV.
Die methode was een zogenaamde participatieve multi-criteria analyse. Daarmee konden in korte tijd – een middag – de ethische en maatschappelijke belangen worden afgewogen. Dr. Volkert Beekman, die de methode vormgaf, legt uit dat die afweging in stappen gaat. Eerst moeten de deelnemers het eens worden over de waarden die in het geding zijn en over de indicatoren die je daar aan kan verbinden. Bijvoorbeeld het aantal gezonde dieren dat geruimd wordt of de duur van de uitbraak. Die indicatoren kunnen een verschillende score krijgen, een getal tussen een en vijf. Voor verschillende scenario’s – bijvoorbeeld ruimen, vaccineren, of een tussenweg – worden dan scores gegeven aan die indicatoren. In een volgende stap onderhandelen de betrokkenen over het gewicht dat de indicatoren moeten hebben in de onderlinge vergelijking.
Beekman vermoedt dat door de opzet van de methode alle mogelijke ethische en maatschappelijke aspecten op een zakelijke manier aan de orde komen. Zijn de deelnemers van het overleg dan ook nog eens bereid om naar elkaar te luisteren, dan kan er vrij snel overeenkomst zijn.