Nieuws - 23 februari 2018

Snel fietspad duurt nog even

tekst:
Roelof Kleis

Het beoogde snelle fietspad tussen Ede en Wageningen kent tal van losse eindjes. Ook voor de afslag naar de campus zijn nog meerdere opties. Dat blijkt uit de presentatie die gistermiddag werd gegeven.

© Roelof Kleis

De raadsleden van Ede en Wageningen werden in een gezamenlijke vergadering bijgepraat over de voortgang van het fietspadplan waarover achter de schermen al geruime tijd wordt gesproken. Over de hoofdroute bestaat min of meer consensus tussen de maatschappelijke partijen die in het voortraject zijn geraadpleegd. Maar daarmee houdt het wel op. Over de uitvoering van de fietsroute bestaat nog veel onduidelijkheid.

Alternatief
De route zelf wijkt niet af van het huidige traject. Dat ligt ook voor de hand. De meest rechtstreekse route tussen Ede en Wageningen volgt de bijna kaarsrechte hoofdwegen, Edeseweg, dorpskern Bennekom, Grintweg. Alternatieve routes zijn er wel, zijn zelfs toeristisch gezien een stuk aantrekkelijker, maar bedienen volgens de verkeersdeskundigen uiteindelijk minder mensen dan de route door het centrum van Bennekom. 

snelfietspad.jpg

Uit verkeerstellingen blijken dagelijks zesduizend fietsers van de route door Bennekom gebruik te maken. Slechts eenderde van dat aantal betreft doorgaand verkeer, waarvan een flink deel bestaat uit fietsers van en naar de campus. Die gebruiken nu het smalle paadje tussen Droevendaal en het NIOO. In de plannen wordt dat pad opgeplust tot een 4,5 meter brede fietsboulevard. Maar de haalbaarheid daarvan is twijfelachtig.

Busbaan
Dat komt doordat het fietspad onderdeel uitmaakt van de ecologische verbindingszone die het Binnenveld, via de campus, met de oostkant van De Vallei verbindt. Voor de aansluiting op de Grintweg naast zorgboerderij De Willemshoeve is bovendien de verwerving van een stuk grond nodig. Of dat lukt is nog maar de vraag. Een alternatieve route is mogelijk aan de zuidkant van het NIOO. Deze route komt dan uit tegenover de busbaan bij Friesland Campina. De grond die hiervoor nodig is, is van WUR.

Het is geen fietssnelweg. Het gaat erom een doorgaande route te maken waarop het comfortabel doorfietsen is
Wethouder Leon Meijer

In het centrum van Bennekom verandert er in ieder geval niks aan de huidige weg. Het winkelhart behoudt de functie van verblijfsgebied, bevestigt de Edese wethouder Leon Meijer. Winkeliers en bewoners vrezen toenemende onveiligheid door hardrijdende fietsers. Meijer is ongelukkig met de term ‘snelle fietsroute’. Volgens hem dekt dat de lading niet. ‘Het is geen
fietssnelweg. Het gaat erom een doorgaande route te maken waarop het comfortabel doorfietsen is.’

Fietsstraat
Onduidelijkheid is er nog volop wat betreft de inrichting van het pad voor en na het centrum van Bennekom. De Grintweg (naar Wageningen toe) moet fietsstraat worden. Maar dat kan alleen als het Rondje Campus er komt, zodat autoverkeer zoveel mogelijk over de Mansholtlaan kan. Voor de Edeseweg (naar Ede toe) is nog niet duidelijk of er (zoals nu) aan weerszijden van de weg een fietspad blijft of dat er aan de oostkant een tweezijdig fietspad komt.

Lees meer: