Nieuws - 29 maart 2016

‘Snel duidelijkheid nodig over fusie NVWA en Rikilt’

tekst:
Rob Ramaker

Er moet snel duidelijkheid komen over de mogelijke fusie tussen de voedselveiligheidslaboratoria van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en Rikilt, zegt Robert van Gorcom, directeur van het Rikilt.

Foto: Rikilt-directeur Robert van Gorcom

De huidige fusiebesprekingen lopen al sinds de zomer van 2012. ‘Het duurt al veel te lang’, zegt Van Gorcom. ‘En inhoudelijk zijn we niet veel verder dan twee jaar geleden.’ Hij vreest dat het aanhouden van de onzekerheid nadelige gevolgen kan hebben, zoals het uitstellen van beleidskeuzes en investeringen in het NVWA-laboratorium. ‘Ook voor medewerkers is het fijn te weten waar ze aan toe zijn.’ 

Bij veel van de gesprekken die nu nog plaatsvinden, zijn Wageningen UR en Rikilt niet direct betrokken, legt Van Gorcom uit. Belangrijke bottlenecks moeten in Den Haag – door de NVWA-leiding en betrokken ministeries – worden opgelost. Zo moet het NVWA-lab na de fusie btw gaan afdragen. Voor de overheid zijn deze kosten echter vestzak-broekzak, stelt Van Gorcom. Door de NVWA afgedragen btw vloeit direct in de kas van het ministerie van Financiën. Over dit soort issues wordt al heel lang gepraat en Van Gorcom vindt het hoog tijd voor daadkracht. ‘Ik hoop nu echt dat komende maand de knoop wordt doorgehakt.’

Ik hoop nu echt dat komende maand de knoop wordt doorgehakt.
Robert van Gorcom, directeur Rikilt

Om de gesprekken niet verder te compliceren, doet Rikilt (voorlopig) niet mee met de vorige week aangekondigde verandering in het merkenbeleid van Wageningen University & Research. Van Gorcom wil de fusiepartner een stem geven in de nieuwe naam. Alle andere instituutsnamen als Imares, LEI en CVI verdwijnen wel per 1 september.

Zelf is de Rikilt-directeur pleitbezorger van het samengaan van de laboratoria. Hij verwacht bijvoorbeeld dat werk efficiënter en beter kan worden geprogrammeerd. ‘We zitten in hetzelfde gebouw, doen ons werk grotendeels voor dezelfde opdrachtgever op aangrenzende en soms overlappende terreinen’, zegt Van Gorcom. Toch kunnen allerlei basisvoorzieningen niet worden gedeeld en moeten opdrachten met contracten onderling worden opgedeeld. Dat is soms gekunsteld. ‘We doen soms al hetzelfde type werk, in dezelfde ruimte.’

We doen soms al hetzelfde type werk, in dezelfde ruimte.
Robert van Gorcom, directeur Rikilt

Van Gorcom ziet het liefst dat het nieuwe instituut onder de vlag van Wageningen University & Research komt. ‘Als je je wilt positioneren als een internationaal gerenommeerd kennis- en onderzoeksinstituut, kan dit beter binnen WUR dan onder een inspectiedienst.’ Zo is de toegang tot academische literatuur bij de NVWA niet geregeld en kan specialistische apparatuur veel eenvoudiger worden gedeeld.

Het is niet de eerste keer dat NVWA en Rikilt nadenken over een fusie van hun voedsellaboratoria. In september 2008 begonnen beide instituten op verzoek van de toenmalige VWA een onderzoek naar dit scenario. De uitgevoerde studie vond geen grote obstakels. Toch besloot toenmalig landbouwminister Gerda Verburg in april 2010 dat de labs niet zouden fuseren. Wel werden de zes NVWA-laboratoria geconcentreerd in het Rikilt-gebouw op de Wageningse campus. In juni 2012 startte opnieuw een fusietraject.