Nieuws - 26 april 2013

Sms-service helpt Afrikaanse boeren

Informatiegebrek belemmert ananasboeren in Benin.
Sms-dienst moet uitkomst brengen.

10-Benin-ananas2.jpg
Het gaat goed met de ananasproductie van het Afrikaanse land Benin. In 2006 waren er zo'n 2.500 ananasboeren, in 2009 al vierduizend. Die produceren voornamelijk voor de export, met buurland Nigeria als de voornaamste afnemer. De meeste boeren zijn kleinschalig, met niet meer dan een hectare grond. Hoewel de vraag naar ananas sterk toeneemt profiteren de meesten daar echter maar weinig van, weet promovendus Djala Arinloye, die vier jaar lang onderzoek deed naar de ananasteelt in Benin.  'De boeren werken hard, maar krijgen weinig geld', zegt hij. Dat komt volgens hem omdat ze de marktprijzen niet kennen en geen directe toegang hebben tot de exportmarkt. Het is dan ook de tussenhandel de winst opstrijkt.
Meer informatie over prijzen en afzetmogelijkheden zou de boeren enorm helpen, stelt Arinloye. De oplossing die hij presenteert is verrassend: een sms-service voor de boeren, met informatie over prijzen en afzetmogelijkheden, in hun eigen taal. Heeft een arme Beninese ananasteler wel een mobieltje dan? Ja, weet Arinloye. 87 procent van de kleine boeren heeft een toestel, ook al kan maar 30 procent lezen en schrijven. 'De rest laat de berichten voorlezen door hun kinderen of hun buren', weet de onderzoeker.
Meerwaarde
Voor de uitwerking van zijn plan stelt Arinloye de oprichting van een publiek-private organisatie voor. Hij heeft uitgezocht welke partijen moeten samenwerken bij de sms-dienst. Zo wil hij een van de vijf mobiele netwerkbeheerders in Benin in het platform hebben. Een belangrijke informatiebron is het bureau voor de statistiek van Benin, dat heel veel marktinformatie verzamelt over ananas, maar dat niet verspreidt. Verder moeten afnemers, handelaren en verwerkers hun vraag naar ananas kunnen doorgeven en moet het nationale onderzoeksinstituut informatie over bijvoorbeeld ziektebestrijding online kunnen doorgeven. Die combinatie van informatie levert meerwaarde op voor de boeren, weet Arinloye uit de praktijk van Ghana.
Arinloye heeft in februari met twee andere promovendi een presentatie gegeven in Benin aan de beoogde deelnemers van het informatieplatform. Hij schrijft nu een projectplan om de sms-dienst in een jaar op poten te zetten. Daartoe moet hij de partijen aan elkaar koppelen, een licentie kopen en trainingen aan de boeren organiĀ­seren. Arinloye is ervan overtuigd dat hij de benodigde investering    - 150.000 dollar - bij elkaar krijgt. 'Anders zijn mijn onderzoek en aanbevelingen voor niets ge-weest.'  

Djalalou-Dine Arinloye promoveert op 25 april bij Onno Omta, hoogleraar Management Studies, en Tiny van Boekel, hoogleraar Food Quality and Design.