Wetenschap - 1 januari 1970

Smaling wil loket Wageningen voor tropenzaken

Smaling wil loket Wageningen voor tropenzaken

Smaling wil loket Wageningen voor tropenzaken

DLO en LUW moeten samen oon loket Wageningen voor tropenzaken krijgen, waarin het relatiebeheer en de acquisitie van internationaal onderzoek is ondergebracht. Dat vindt prof. dr Eric Smaling, coördinator van het ontwikkelingsgerichte onderzoek en onderwijs voor Wageningen UR. Maar dat loket moet vooral geen autonome structuur worden, want de beste samenwerking gebeurt als er geen structuren zijn

Smaling zette vorig jaar het Noord-Zuid-programma op bij DLO, waarin het tropenonderzoek van elf DLO-instituten is samengebald. Tot dan toe had ieder instituut zijn eigen internationaliseringsprogramma, maar de onderzoeksvragen uit de tropen overstegen meer en meer de grenzen van de instituten. Het onderzoek richt zich nu op vier brede thema's: voedselveiligheid, natuurlijke hulpbronnen, rurale en peri-urbane ontwikkeling en beleidsondersteuning. Het ministerie van LNV spendeert hier gedurende vier jaar zes miljoen gulden aan. Nog eens zes miljoen gulden komt van externe financiers als het ministerie van Ontwikkelingssamenwerking, de EU en de stichting Tropenbos

De bodemkundige Smaling, die het DLO-programma coördineert samen met ex-voorlichter ir Remko Vonk, ziet zijn rol als die van leider van een discussieforum. Het Noord-Zuid-programma kent geen organisatorische scheidingen en geen mandaten; het wordt niet gestuurd door een structuur, maar door lopend onderzoek. Zo omvat de groep die onderzoek verricht naar bodemvruchtbaarheid inmiddels vier DLO-instituten en zes LUW-departementen. We begonnen met bodemfysici en economen. Dan groeit het. De onderzoekers ontdekken: we komen sociologen tekort. Nu doen de hoogleraren Röling en Van der Ploeg ook mee.

Omdat Smaling de inhoud centraal stelt, valt het onderscheid tussen LUW- en DLO-medewerkers snel weg. Je moet elkaar een beetje helpen. Bij DLO hebben we een aantal EU-projecten waar een trainingscomponent aan vast zit - die gaat naar de LUW. Aan de andere kant doen de LUW-mensen vaak water bij de wijn als we extra projecttijd nodig hebben. Zij zijn in staat om die tijd elders af te schrijven, terwijl DLO'ers hun projecttijd echt moeten kunnen declareren. DLO is een bedrijf geworden.

Smaling wil ook de samenwerking binnen de LUW versterken. Hij prijst zich gelukkig dat hij daarbij samenwerkt met de econoom dr Ruerd Ruben en de socioloog dr Paul Hebinck, die na het ondernemingsplan Krachtig op Koers een eigen onderzoekscentrum wilden oprichten. Iemand als Ruben is creatief, een goede dwarsligger. De sfeer op de LUW is heel defensief en cynisch; daar moeten we doorheen zien te breken. Een deel van die sfeer wijt Smaling aan de vele structuurtjes aan de universiteit. Daar gaan mensen zich mee identificeren en dat maakt ze defensief.

In plaats daarvan moeten de onderzoekers zich meer op de financiers van het onderzoek richten, meent Smaling. Met de afdeling Kennisbemiddeling kijken we nu: bij welke groepen zit het extern gefinancierde ontwikkelingsonderzoek en welke externe relaties, zoals de Wereldbank en FAO, moeten we koesteren? Ook onze relatie met Ontwikkelingssamenwerking moet beter; tot op het niveau van de minister moet er een lijn zijn. We hebben ons te eenzijdig geprofileerd als een hard science-instelling met maakbare ontwikkelingsmodellen en te weinig oog gehad voor de vraag van de donoren. A.S

Despite the gloomy scenario painted at the end of last year when the Business Plan was presented for the first time, the figures from the annual report indicate that WAU made a profit of 15 million guilders. This profit came almost exclusively from the 99 million guilders' worth of contract research awarded to the University last year. Nevertheless, according to Kees van Ast, the financial man on the Executive Board, this does not make the Organisational Plan redundant. External funding for research is not necessarily an inexhaustible source. In addition the University still needs to make cuts of 25 million guilders in the next few years in order to be able to make the planned investments in education, research and university buildings

Rotating potato with a crop of the nightshade plant Solanum sisymbrii folium reduces the incidence of potato cyst nematodes, a scourge of potato growers throughout the Netherlands. Dr Klaas Scholte from the Department of Crop Science conducted field trials in which 93 - 96 per cent of the nematodes were lured from the potatoes to this particular variety of nightshade. In addition the nightshade prevents the nematodes from reproducing. Potatoes are bred for their nematode resistance, but the nematodes usually manage to gain the upper hand in the ongoing battle. This new form of pest management offers hope as the nightshade can be sown in spring, summer and autumn

The Centre for Agriculture and Environment (CLM) in Utrecht has developed a nature measuring rod which enables farmers to measure the results of their nature conservation and management themselves. Seven categories of wildlife are monitored: plants, butterflies, birds (breeders and migrants), amphibians, reptiles and mammals. Each species has an ecological value and appreciation score. The rarer a flower the higher its ecological score. The marsh marigold is reasonably common and scores 10. Its appreciation score is high because of its pretty yellow flowers. The CLM is now marketing the measuring packet for a cost price of 25 guilders. A CD is also available of bird songs to help farmers with identification. A discussion has now arisen, however, about whether or not farmers should receive payments based on the measurements they make, as an incentive to nature management

A visit to the tropics is not without health risks, as many Wageningen students learn. Student physician Andro Godkewitsch, who gets to see students returning from practical periods abroad, has compiled a list of the top seven tropical complaints. Top of the list are psychological complaints. A third of students returning from an extended period abroad have to deal with problems related culture shock or being alone. Sores which develop from festering or infected wounds affect about 15 per cent of the intrepid travellers. The list continues with gastro-intestinal infections, fungal infections, traffic accidents, malaria and Bilharzia


A translation of the article on page 6 about a WAU student's recent experiences on Ambon, Indonesia can be found on the website www.gcw.nl/wisp'r/