Wetenschap - 16 mei 2002

Smaak versnelt bederf in kunststof

Smaak versnelt bederf in kunststof

Smaakstoffen van voedingsmiddelen in verpakkingen van kunststof kunnen de houdbaarheid van een product halveren. "Tenminste, dat leid ik af uit mijn gegevens", zegt ir Remco van Willige. Binnenkort promoveert hij op een onderzoek naar het weglekken van smaakstoffen naar kunststof verpakkingen.

"Plastics kunnen smaakstoffen opnemen", zegt Van Willige, inmiddels projectleider bij TNO Papier en Karton in Delft. "Daardoor gaat water smaken naar sinaasappel in een bidon waarin je sinaasappelsap hebt bewaard." Doordat de kunststofwand smaakstoffen opneemt, zet die uit. Het is voor het blote oog niet waarneembaar, maar de moleculen wrikken zich tussen de plasticstructuren. Zuurstofmoleculen van buiten komen door de moleculaire openingen makkelijker binnen en versnellen het bederf. Andersom kan ook, zegt Van Willige. "De smaakstoffen kunnen de ruimtes tussen de plasticmoleculen ook opvullen, waardoor de doorlaatbaarheid van de verpakking juist afneemt."

Tot smaakverlies leiden de lekkende verpakkingen echter niet, ontdekte Van Willige. Een consumentenpanel proefde geen verschil tussen voedingsmiddelen die in doorlaatbare of luchtdichte verpakkingen waren bewaard.

Niet alle smaakstoffen dringen hun verpakkingen binnen. "Je hebt waterafstotende en waterminnende smaakstoffen", zegt Van Willige. "Het probleem speelt vooral bij smaakstoffen van de eerste categorie." Ook speelt het probleem niet bij alle verpakkingsmaterialen. Van Willige vond het vooral bij verpakkingen van polyethyleen en polypropyleen. | W.K.

Remco Van Willige promoveert op 31 mei bij prof. Fons Voragen, hoogleraar in de levensmiddelenchemie.