Nieuws - 23 november 2015

‘Sluit de kolencentrales’

tekst:
Koen Guiking

Sluit alle kolencentrales in Nederland, schrijven 64 hoogleraren vandaag in Trouw. De Wageningse hoogleraar Pier Vellinga mag de ingezonden brief in allerlei media toelichten.

De brief is ondertekend door 64 hoogleraren. Waarom bellen de media massaal met jou?

‘Initiatiefnemer van de brief was Jan Rotmans. Hij heeft hem ook ingediend bij Trouw. Maar omdat hij nu bij de klimaatmars van Urgenda is, was hij moeilijk bereikbaar en kwam ik in beeld. Ik ben niet de enige wetenschapper die dezer dagen regelmatig gevraagd wordt een toelichting te geven op klimaatzaken. Jan Rotmans en Rik Leemans doen ook veel. En het KNMI meldde bijvoorbeeld dat het code oranje is voor het klimaat. Met de top in Parijs voor de deur zijn het nu hoogtijdagen op klimaatgebied en dat werd tijd ook.’

De terreurdreiging in Parijs leek de klimaattop te overschaduwen, maar het lukt toch aardig om het klimaat onder de aandacht te krijgen.

‘Eindelijk gebeurt waar we al jaren op wachten. Je ziet dat er een energierevolutie gaande is. Pensioenfondsen trekken hun geld terug uit oliebedrijven, de markt voor kolen is ingestort en er worden nu wereldwijd zonneparken en windparken gebouwd zonder één cent subsidie. Maar Nederland blijft achter.’

Het voorstel is om kolencentrales te sluiten en te switchen naar gascentrales. Is dat nu de weg voorwaarts?

‘Bij verbranding van kolen komt anderhalf tot twee keer zo veel CO2 vrij als bij gas. Bovendien is er de uitstoot van fijnstof en zware metalen. In de VS en Duitsland zijn de afgelopen jaren honderden kolencentrales gesloten. En wat doen we in Nederland? Wij bouwen nieuwe centrales bij. Kolenbedrijven hebben in vier jaar tijd negentig procent van hun beurswaarde verloren, omdat iedereen kolen dumpt. Maar Nederland pakt ze weer op. Daarmee zijn we echt het vieste jongetje van de klas.’

Als Nederland alle elf kolencentrales sluit, waarvan er drie nieuw zijn, dan is dat toch kapitaalvernietiging?

‘Nu staan er nieuwe gascentrales stil omdat energie opwekken met kolen net iets goedkoper is dan met gas. Bovendien geven we in de brief aan dat Nederland nu tot €500 miljoen per jaar aan subsidies aan kolencentrales verstrekt voor de bijstook van houtsnippers. Als we de kolencentrales stilleggen kunnen we met dat geld de energiebedrijven voor een groot deel schadeloos stellen. Maar het belangrijkste is dat we, ook van de rechter, onze uitstoot van broeikasgassen in 2020 met 25 procent moeten hebben teruggebracht ten opzichte van 1990. De meest effectieve manier om dat te bereiken is om de kolencentrales te sluiten. Nederland roept heel hard dat er iets gedaan moet worden tegen de klimaatverandering, maar zelf doen we niks. Nou ja. We gaan nu eindelijk inzetten op wind op zee. Maar er kan veel meer.’