Nieuws - 1 januari 1970

Sloop Rijnsteeg mogelijk van de baan

Sloop Rijnsteeg mogelijk van de baan

Sloop Rijnsteeg mogelijk van de baan


SSHW voorziet tekort duizend kamers door toestroom buitenlanders

De Stichting Sociale Huisvesting Wageningen (SSHW) verwacht voor 2007 een
kamertekort van minimaal vijfhonderd en maximaal duizend kamers. De
studentenhuisvester overweegt daarom de geplande sloop van de flats
Rijnsteeg en Walstraat af te gelasten. SSHW, Wageningen Universiteit en
gemeente Wageningen hebben afgesproken samen te zoeken naar plaatsen waar
nieuwe studentenkamers kunnen komen.
De SSHW verwacht op basis van prognoses van Wageningen Universiteit dat er
in 2007 4425 kamers nodig zijn. Nu beheert de huisvester 3380 kamers. De
stijging komt voor een groot deel voor rekening van buitenlandse studenten.
Wageningen Universiteit voorziet een stijging van het aantal buitenlandse
studenten van ongeveer 950 nu naar 1950 in 2007. De komende jaren zal
vooral de instroom van studenten uit China stijgen. Jaarlijks verwacht de
universiteit ongeveer honderd studenten van de Chinese Agricultural
University uit Peking. Een groot deel van die studenten zal naar
verwachting ongeveer vier jaar in Wageningen blijven. Daarnaast neemt ook
de Hogeschool Larenstein zo’n driehonderd studenten mee. De Deventer
vestiging van de hogeschool komt waarschijnlijk in 2005 naar Wageningen.

De SSHW gooit door de verwachte toestroom van buitenlandse studenten het
roer om. Enkele jaren geleden besloot de stichting nog een deel van haar
studentenflats te slopen. De verwachting was dat de kamervraag in
Wageningen fors zou dalen omdat de vwo-instroom van de universiteit
terugliep. Nu wil de huisvester volgens adjunct-directeur Harkema juist
zo’n duizend extra kamers bouwen de komende jaren. ,,We mikken daarbij op
grotere eenheden van een paar honderd kamers.’’ Met de gemeente en de
universiteit gaat de SSHW op zoek naar locaties voor nieuwbouw, of panden
die verbouwd kunnen worden tot studentencomplex.
Harkema sluit niet uit dat de plannen voor de sloop van de flats Rijnsteeg
en Walstraat definitief de prullenbak in gaan. ,,We zullen daar eens goed
naar kijken. Ik verwacht dat we daarover medio dit jaar een definitieve
beslissing nemen.’’ Harkema erkent dat het niet logisch zou zijn flats te
slopen nu er een groot kamertekort dreigt. ,,Maar we moeten nog rekenen aan
de financiële gevolgen van zo’n besluit. Het zou wel extra onderhoud- en
renovatiekosten met zich meebrengen.’’ Verder gaat de SSHW de doorstroom
bevorderen door strenger te zijn voor afgestudeerden die op een
studentenkamer blijven wonen. De SSHW wil dat afgestudeerden na twee jaar
hun kamer opzeggen. Niet-studerenden zullen voorlopig geen kamer meer
krijgen op een studentenflat.
De universiteit is volgens directeur van de stafafdeling onderwijs en
studentenaangelegenheden drs Paul Deneer, ook op zoek naar tijdelijke
huisvesting. Daarin zouden buitenlandse studenten ondergebracht worden als
de SSHW aan het begin van het collegejaar vol zit. De universiteit denkt
aan noodwoninkjes die snel opgebouwd en afgebroken kunnen worden. Een
taakgroep van de SSHW, gemeente Wageningen en de universiteit gaat op zoek
naar een terrein voor de noodopvang. |
K.V.