Nieuws - 1 januari 1970

Slecht presterende promovendi moeten stoppen

Slecht presterende promovendi moeten stoppen

Slecht presterende promovendi moeten stoppen


Promovendi moeten na een jaar een bindend advies krijgen of zij wel of niet
mogen doorgaan met hun promotieonderzoek. Dit zegt de raad van bestuur in
een de reactie op een notitie van de universiteitswerkgroep Jonge
Onderzoekers.

De maatregel is onderdeel van een maatregelenpakket dat de werkgroep Jonge
Onderzoekers voorstelt dat ervoor moet zorgen dat promovendi sneller
promoveren. De gemiddelde promotieduur ligt nu boven de 5,5 jaar. Volgens
dr Karin Horsman, voorzitter van de werkgroep, is het in ieders belang dat
promovendi binnen vier jaar hun proefschrift af hebben, ook omdat aio's na
het verstrijken van de vier jaar geen recht meer hebben op een WW-
uitkering.
De maatregel komt volgens Horsman neer op het uitvoeren van bestaand
beleid. ,,Er worden nu ook al beoordelingsgesprekken gehouden, maar niet
altijd na een jaar. En er worden geen consequenties aan verbonden, waardoor
promovendi blijven doormodderen'', aldus Horsman. De nieuwe regelgeving
moet ervoor zorgen dat onder de maat presterende promovendi zullen stoppen
met hun onderzoek.
Ir. Eveline Verbeij, lid van de Gemeenschappelijke Vergadering namens
PromoV vraagt zich af wie die beoordeling dan moet geven. ,,Alleen de
promotor?'' Volgens Verbeij is het belangrijk dat een dergelijk advies niet
alleen door de promotor wordt genomen maar dat daar ook neutrale personen
van de onderzoeksschool bij betrokken zijn. ,,In veel gevallen ligt het
probleem namelijk bij de promotor en niet bij de promovendus."
Een ander onderdeel van het maatregelenpakket is een verbetering van de
begeleiding. De Jonge Onderzoekers bevelen aan dat begeleiders beter in
staat worden gesteld promovendi te begeleiden. Ze zouden cursussen moeten
volgen en meer tijd moeten krijgen voor de begeleiding. Een test bij de
intake van een promovendus moet de begeleiders in staat stellen in te
spelen op de vaardigheden die de promovendus minder beheerst. | GvH