Nieuws - 1 januari 1970

‘Slecht management oorzaak werkdruk’

‘Slecht management oorzaak werkdruk’

‘Slecht management oorzaak werkdruk’


De werkdruk van onderzoekers van de universiteit en het praktijkonderzoek
wordt vooral veroorzaakt door slecht management van reorganisaties. Dat
concludeert TNO-arbeid op grond van een uitgebreid werkdrukonderzoek dat
zij in 2002 in opdracht van Wageningen UR verrichtte.
TNO verspreidde vorig jaar vragenlijsten onder de medewerkers van het
praktijkonderzoek, de universiteit, ILRI en het IAC. De werkdruk bij DLO
was al in een eerder onderzoek gemeten. Volgens TNO is de werkdruk vooral
hoog bij senior-wetenschappers van het praktijkonderzoek, wetenschappelijk
medewerkers van IAC en ILRI, en hoogleraren en docenten van de
universiteit. Zeventig procent van de medewerkers heeft de vragenlijst
ingevuld.
De oorzaak van de werkdruk ligt volgens TNO voor een groot deel bij het
management van Wageningen UR. De reorganisaties van de afgelopen jaren zijn
volgens de onderzoekers slecht begeleid. Aan de plannen lag het niet, maar
de uitvoering liet volgens het rapport dat vorige week openbaar werd
gemaakt, te wensen over. ‘Veel van de problemen die men nu ervaart worden
veroorzaakt door de wijze waarop organisatorische veranderingen zijn
ingezet en worden uitgevoerd. Daarnaast zijn positieve zaken die er
gebeuren veelal te danken aan individuele initiatieven en niet zozeer het
resultaat van ingezet beleid. (…) Het proces wordt onvoldoende gestuurd en
in feite voelt niemand zich verantwoordelijk voor de voortgang van het hele
proces’. Veel medewerkers hebben daardoor volgens TNO het gevoel dat
problemen ‘over de schutting worden gegooid’. ‘Zo ontstaat het beeld van
een organisatie waar opdrachten van hoger hand naar beneden worden gegooid
zonder dat er iemand integraal verantwoordelijk is voor de gang van zaken.’
Bestuursvoorzitter prof. Aalt Dijkhuizen stelt in een reactie op het
onderzoek dat het management van Wageningen UR meer aandacht zal besteden
aan de uitvoering van plannen. ,,We hebben vaak al nieuwe plannen klaar
voordat de oude uitgewerkt zijn. Mensen ervaren die snelle opeenvolging van
plannen als onduidelijkheid en werkdruk wordt vaak niet veroorzaakt doordat
mensen hard moeten werken, maar juist door die onduidelijkheid. We moeten
er voor zorgen dat niet alles door elkaar loopt.’’
De raad van bestuur kondigde in een advertorial in Wb 7 al een aantal
maatregelen aan om de werkdruk te verminderen. De raad van bestuur wil
investeren in de kwaliteit van de managers en gaat een nieuw loopbaanbeleid
opstellen. Ook de nieuwe manier waarop het budget voor onderwijs verdeeld
gaat worden moet de werkdruk verminderen. Door leerstoelgroepen te betalen
op basis van het aantal studenten hoopt de raad van bestuur de werkdruk bij
overbelaste vakgroepen te verminderen. Groepen met veel studenten kunnen na
de invoering van het nieuwe model meer docenten aantrekken. |
K.V.

Zie ook pagina drie: …