Nieuws - 1 januari 1970

Slachting onder bijenvolken binnen de perken

Slachting onder bijenvolken binnen de perken

Slachting onder bijenvolken binnen de perken


Amerikaans vuilbroed wordt veroorzaakt door de bacterie Penibacillus larvae, die het broed - de poppen en larven van bijen - aantast. ID-DLO kan in zijn laboratoria eventuele besmetting van een bijenvolk al aantonen als de poppen en larven nog goed ogen. Dit jaar maakten ruim 1500 van de ongeveer achtduizend Nederlandse imkers gebruik van de service. Het geringe percentage aangetaste bijenvolken toont aan dat het Nederlandse beleid werkt, meent drs Fred van Zijderveld, hoofd van afdeling bacteriologie van ID-DLO

Dick Vunderink, voorzitter van de VBBN, de grootste imkerorganisatie in Nederland, is het daar mee eens. Je moet natuurlijk een slag om de arm houden met deze cijfers, maar in Duitsland schommelen de percentages tussen de drie en zeven. Vunderink is dan ook een warm voorstander van het huidige stamping-out-beleid. Dat houdt in, dat besmette bijenvolken waarbij de ziekte wordt aangetroffen zonder pardon door schoonmaakbedrijf Rentokil worden vernietigd. Tegelijkertijd wordt in dergelijke gevallen binnen een straal van drie kilometer een vervoersverbod voor bijen afgekondigd. Alle volkeren binnen die straal worden gecontroleerd. Vooralsnog de beste manier, meent Van Zijderveld. Omdat de bacterie sporen kan vormen, zijn mildere bestrijdingsmethoden niet effectief.

Het aantal uitbraken van Amerikaans vuilbroed is de laatste twee jaar dramatisch toegenomen. Ing. Christ Smeekers is voorlichter van de Ambrosiushoeve, het onderzoeksinstituut voor toegepast onderzoek ten behoeve van de bijenhouderij. Smeekers: Amerikaans vuilbroed steekt al sinds de jaren veertig van deze eeuw zo nu en dan de kop op. Maar de laatste paar jaar kun je niet meer van incidenten spreken. In 1998 werd er twaalf keer een uitbraak van Amerikaans vuilbroed geconstateerd; dit jaar tot nu toe negen keer. Smeekers heeft een aantal mogelijke oorzaken van de toename paraat: Bijen en imkers zijn mobieler geworden. Imkers zijn bijvoorbeeld koninginnen gaan telen en larven gaan uitwisselen. Daarnaast zijn imkers buitenlandse honing gaan importeren om hun volkeren bij te voeren. Die honing is soms besmet. W.K