Nieuws - 1 januari 1970

Simpele technologie levert de boer het meest op

Simpele technologie levert de boer het meest op

Simpele technologie levert de boer het meest op

Nieuwe technieken in de melkveehouderij zijn vooral rendabel als de veehouder alleen maar instructies hoeft uit te voeren. Heeft de techniek vooral een signalerende waarde, en moet de veehouder daarna nog zelf beslissingen nemen, dan levert een apparaat minder op. Dit is althans op te maken uit het proefschrift van Marcel van Asseldonk, die 5 februari promoveert bij dr ir Aalt Dijkhuizen, bijzonder hoogleraar Economie van dierziekten en dierziektenbestrijding, en ir Adrie Beulens, hoogleraar Toegepaste informatiekunde

Van Asseldonk wilde weten of krachtvoercomputers en activiteitsmeters voor het bepalen van tochtigheid bij koeien rendabel zijn voor de veehouder. Zijn onderzoek liet een opmerkelijk verschil zien tussen theoretisch berekende verbeteringen en de resultaten in de praktijk. Met behulp van modellen berekende Van Asseldonk dat de veehouder met een krachtvoercomputer 77 cent per honderd kilo melk meer zou verdienen. Met een activiteitsmeters voor de tochtigheid van de koe zou het saldo met 128 cent omhoog gaan. Deze resultaten legde de onderzoeker voor aan deskundigen uit het veld, die de cijfers iets naar beneden bijstelden

Vervolgens bekeek Van Asseldonk wat de praktijk voor productieverbeteringen toont. Bij de krachtvoercomputer waren de verbeteringen in melk, eiwit en vet in de praktijk hoger dan wat gesimuleerd was. Bij de activiteitsmeting was het resultaat in de praktijk juist veel slechter dan in theorie. Hieruit concludeert Van Asseldonk dat er simpele en meer complexe technologie├źn zijn. De krachtvoercomputer noemt hij simpel, omdat de veehouder alleen de gegevens van de maandelijkse melkmeting in een computer hoeft te stoppen. Vervolgens komen daar per koe eenduidige waarden uit voor de hoeveelheid krachtvoer die hij moet toedienen. Hier kan vrijwel niets mee misgaan

Bij iets als de activiteitsmeting komt er een signaalwaarde uit: de meting geeft aan dat er een verhoogde kans is dat de koe tochtig is. Dan moet de veehouder zelf nog beslissen of hij nu gaat insemineren, of beter even kan wachten bij deze specifieke koe. Bij de uitvoering kan het dan toch nog misgaan. L.N