Wetenschap - 19 april 2007

Sigaar beetje minder dodelijk dan sigaret

Pijp- en sigarenrokers leven gemiddeld twee jaar langer dan sigarettenrokers. Dat ontdekte de Wageningse epidemioloog ir. Martinette Streppel. Verlaagt de gemiddelde sigarettenroker zijn levensverwachting met zeven jaar, de gemiddelde pijp- en sigarenroker haalt ‘slechts’ vijf jaar van zijn levensverwachting af.

Onderzoekers van het RIVM, het onderzoeksinstituut waar aio Streppel is gedetacheerd, volgen al sinds 1960 in de gemeente Zutphen een groep van enkele honderden mannen. Ze hebben met elkaar gemeen dat ze zijn geboren tussen 1900 en 1920. Dat project, de Zutphen Studie, leverde de gegevens die Streppel nodig had.
‘Je kunt hier niet uit afleiden dat de risico’s van sigaren en pijproken te verwaarlozen zijn’, zegt Streppel. ‘Omdat pijprokers en sigarenrokers minder inhaleren is hun kans op een voortijdige dood of ziekte wat minder hoog. Maar hij is nog steeds aanzienlijk.’
In het onderzoek, dat onlangs verscheen in Tobacco Control, kijkt Streppel ook naar de hoeveelheid sigaretten die de mannen rookten. Veel rokers denken dat het weinig uitmaakt hoeveel ze roken, maar dat idee spoort niet met de werkelijkheid, ontdekte de promovenda.
‘Mannen die minder dan tien sigaretten per dag rookten, verkortten hun levensverwachting met vier jaar’, zegt ze. ‘Rookten ze dagelijks dertig sigaretten of meer, dan verminderde hun levensverwachting met negen jaar.’ Het was niet mogelijk om bij de sigaren- en pijprokers de matige en onmatige rokers van elkaar te scheiden. Hun aantal was te gering.
Volgens Streppels gegevens vermindert roken niet alleen de levensverwachting, maar ook de verwachting van het aantal jaren dat de rokers in goede gezondheid leven. Sigarettenrokers verliezen gemiddeld zes gezonde jaren, pijp- en sigarenrokers vijf. Weer is bij de sigarettenrokers de schade het grootst als ze veel roken. ‘Mannen die minder dan tien sigaretten per dag rookten verloren drie gezonde jaren’, zegt Streppel. ‘Bij mannen die meer dan dertig sigaretten per dag rookten waren dat er elf.’