Wetenschap - 20 september 2001

Siciliaanse boeren verslechteren bodem met sprinklers

Siciliaanse boeren verslechteren bodem met sprinklers

Boeren in Sicili? kunnen beter niet irrigeren met sprinklers aangezien dit leidt tot meer zoutaccumulatie in de bodem, wat nadelig is voor de gewasgroei, stelt promovendus Giuseppina Crescimanno.

Al lang was bekend dat er bij sprinklersystemen relatief veel water verloren gaat door verdamping, nu blijken ze ook nadelig te zijn voor de bodemstructuur en zo de zoutaccumulatie te vergroten.

Crescimanno deed proeven met irrigatiesystemen in het droge en warme Sicili? en ontdekte dat de kleibodems onder sprinklers minder scheuren vertoonden dan bodems die gerrigeerd worden via buizen op de grond, de zogenoemde drip-systemen. Juist deze scheuren zijn nodig om het zout af te voeren naar diepere lagen, stelt Crescimanno. De proeven lieten zien dat het water van sprinklersystemen bij hun impact op de bodem de kleine scheurtjes dichtmaken.

"Je ziet in Sicili? gebieden met extreme zoutaccumulatie. Veel druiven gaan hierdoor dood. Door het zout hebben planten meer moeite om water uit de bodem op te nemen." De boeren nemen al maatregelen om de structuur van kleibodems te verbeteren, bijvoorbeeld door zand toe te voegen, maar het inruilen van sprinklers voor drip-systemen is ook aan te bevelen, aldus Crescimanno. | H.B.

Giuseppina Crescimanno promoveerde op 17 september bij prof. dr. ir. Johan Bouma, hoogleraar in de bodeminventarisatie en landevaluatie.