Nieuws - 7 juni 2017

Siamese bruinvis gevonden in Noordzee

tekst:
Albert Sikkema

Vissers hebben een tweekoppige bruinvis opgevist in de Noordzee. Een uniek exemplaar, stelt marien onderzoeker Mardik Leopold.

© Henk Tanis

Een Nederlandse kotter heeft een bruinvis met twee koppen opgevist in de Noordzee. De vissers hebben foto's gemaakt en het dier vervolgens weer terug in zee gegooid. ‘We hebben in recordtijd een wetenschappelijke publicatie geschreven en gepubliceerd over dit unieke geval’, zegt onderzoeker Mardik Leopold van Wageningen Marine Research, ‘want dit hebben we nog nooit gezien bij bruinvissen. We geven ook een overzicht van vergelijkbare gevallen bij andere walvisachtigen.’ Hij schreef het artikel samen met eerste auteur Erwin Kompanje, universitair docent van het Erasmus MC in Rotterdam.

Uniek materiaal
De vissers die de Siamese bruinvis in hun net kregen, besloten om het niet aan land te brengen. Bezit van een bruinvis is namelijk verboden, omdat dit een beschermde diersoort is. De vissers waren bang voor een boete. Leopold: ‘Dat is toch wel erg zonde, want hierdoor gaat uniek materiaal voor de wetenschap verloren en bij terugzetten in zee is niemand echt gebaat.’

Leopold hoopt dat de wetgeving zodanig kan worden aangepast dat opgeviste dode bruinvissen en andere zeezoogdieren voortaan voor de wetenschap aan land kunnen worden gebracht. ‘Ik ben erg geïnteresseerd in dode bruinvissen die verder uit de kust worden gevonden: nu moet ik het doen met dieren die dood op de kust aanspoelen’, zegt de mariene ecoloog.