Nieuws - 15 november 2007

Serieuze belangstelling op open dag VHL Velp

De open dag bij Van Hall Larenstein in Velp, op zaterdag 10 november, heeft ongeveer net zoveel belangstellenden getrokken als vorig jaar. Vooral de studierichtingen Bos- en natuurbeheer en Tuin- en landschapsinrichting doen het goed bij aankomende studenten, want er waren veel aanmeldingen voor de meeloopdagen van deze studies.

Er werden 424 bezoekers geteld, maar daar zijn natuurlijk veel vriendjes, vriendinnetjes en ouders bij, relativeert Lisalotte Wolters van de afdeling communicatie bij de hogeschool. ‘Wel ligt het aantal potentiële studenten dit keer hoger. Dat valt af te leiden uit de 130 door geïnteresseerden ingevulde enquêtes. Vorig jaar waren dat er ongeveer honderd’, zegt Wolters. Ze vond het wel jammer dat het weer zo slecht was. ‘De rondleiding op het landgoed hadden we daarom afgelast. Maar sommige bezoekers vroegen er toch om, dus toen is de rondleiding alsnog doorgegaan.’
Overigens trekken de open dagen in maart de laatste jaren veel meer bezoekers dan die in november. ‘Studenten stellen hun studiekeuze steeds langer uit en vinden ook veel informatie op internet’, verklaart Wolters.
De open dag van de Wageningse vestiging is op 17 november, tegelijk met de voorlichtingsdag van de universiteit. Leeuwarden sluit de rij op 24 november.