Nieuws - 1 januari 1970

Sensor moet grutto redden uit armen verslindende maaimachine

Sensor moet grutto redden uit armen verslindende maaimachine

Sensor moet grutto redden uit armen verslindende maaimachine


Elk jaar weer komen talloze grutto’s in Nederland in de maaimachine
terecht. Een idee van Wageningse studenten en onderzoekers zou dit probleem
kunnen oplossen: een maaimachine met infraroodsensoren, die zijn messen
omhoog klapt bij het zien van een grutto. Het IMAG noemt het idee technisch
haalbaar.

Vooral jonge gruttootjes zijn regelmatig de klos in de Nederlandse
graslanden. Ze hebben de neiging te blijven zitten als een maaimachine
nadert. ,,Zo worden ze natuurlijk kapotgemaaid’’, zegt dr Willem Huisman
van de leerstoelgroep Agrarische technologie. ,,Een probleem is ook dat
juist in de maaiperiode in Nederland de gruttokuikens worden geboren.’’
De vogelredder met infraroodsensoren is de oplossing, concluderen de vijf
studenten die door Huisman werden begeleid bij hun onderzoek in opdracht
van Landschap Overijssel. Ook dr Ruben Smit van de leerstoelgroep
Natuurbeheer en plantenecologie werkte mee.
In Duitsland is door het Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt een
apparaat ontwikkeld dat met een infraroodsensor onder andere reekalveren
kan detecteren. Deze ‘wildredder’ is al in gebruik. Natuurbeschermers en
boeren hangen het draagbare apparaat om hun schouder en gaan lopend op zoek
naar reekalveren om ze te behoeden voor een snelle dood in de maaimachine.
De Wageningers nemen dit voorbeeld ter harte en stellen voor het apparaat
te gebruiken in Nederland, maar dan met aanpassingen om grutto’s te
detecteren, en in combinatie met een maaimachine waarvan het zaagblad
omhoog kan.
Huisman wil het idee laten uitwerken door studenten. Zij zouden moeten
zoeken naar geldschieters die de verdere uitwerking en de bouw van de
‘gruttoreddende’ maaimachine willen financieren. Vogelbescherming Nederland
heeft al interesse getoond.
De grutto heeft het moeilijk in Nederland. Broedden er in 1990 nog 87.000
gruttoparen, nu zijn dat er minder dan 50.000. Nederland is de
belangrijkste broedplaats voor deze bedreigde vogelsoort. | H.B.