Wetenschap - 1 januari 1970

Sensor moet grutto redden uit armen verslindende maaimachine

1

Sensor moet grutto redden uit armen verslindende maaimachine

Sensor moet grutto redden uit armen verslindende maaimachine


Elk jaar weer komen talloze grutto’s in Nederland in de maaimachine
terecht. Een idee van Wageningse studenten en onderzoekers zou dit probleem
kunnen oplossen: een maaimachine met infraroodsensoren, die zijn messen
omhoog klapt bij het zien van een grutto. Het IMAG noemt het idee technisch
haalbaar.

Vooral jonge gruttootjes zijn regelmatig de klos in de Nederlandse
graslanden. Ze hebben de neiging te blijven zitten als een maaimachine
nadert. ,,Zo worden ze natuurlijk kapotgemaaid’’, zegt dr Willem Huisman
van de leerstoelgroep Agrarische technologie. ,,Een probleem is ook dat
juist in de maaiperiode in Nederland de gruttokuikens worden geboren.’’
De vogelredder met infraroodsensoren is de oplossing, concluderen de vijf
studenten die door Huisman werden begeleid bij hun onderzoek in opdracht
van Landschap Overijssel. Ook dr Ruben Smit van de leerstoelgroep
Natuurbeheer en plantenecologie werkte mee.
In Duitsland is door het Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt een
apparaat ontwikkeld dat met een infraroodsensor onder andere reekalveren
kan detecteren. Deze ‘wildredder’ is al in gebruik. Natuurbeschermers en
boeren hangen het draagbare apparaat om hun schouder en gaan lopend op zoek
naar reekalveren om ze te behoeden voor een snelle dood in de maaimachine.
De Wageningers nemen dit voorbeeld ter harte en stellen voor het apparaat
te gebruiken in Nederland, maar dan met aanpassingen om grutto’s te
detecteren, en in combinatie met een maaimachine waarvan het zaagblad
omhoog kan.
Huisman wil het idee laten uitwerken door studenten. Zij zouden moeten
zoeken naar geldschieters die de verdere uitwerking en de bouw van de
‘gruttoreddende’ maaimachine willen financieren. Vogelbescherming Nederland
heeft al interesse getoond.
De grutto heeft het moeilijk in Nederland. Broedden er in 1990 nog 87.000
gruttoparen, nu zijn dat er minder dan 50.000. Nederland is de
belangrijkste broedplaats voor deze bedreigde vogelsoort. | H.B.

Re:acties 1

 • de fries

  Ze moeten eenvoudigweg verbieden om land te maaien waar grutto's inzitten.
  Het is ook niet moeilijk om te zien! De ouders vliegen al 100 mtr voor het nest boven je hoofd om je weg te jagen, als je het nest weer voorbij bent dan laten ze je weer met rust.

  Wij zien het hier in de weilanden ook allemaal grutto ouders die boven je hoofd vliegen. Maar dan komt de boer en die maait er zo over heen en dat terwijl ze het weten.
  de volgende dag heb je geen grutto's meer boven je hoofd....

  Reageer
  • Japie

   In gras dat hoog staat (1ste snede), kun je niet zien of er wél of geen nest zit.

   Een boer zal nooit een nest expres kapot maaien. Een boer is namelijk een liefhebber van de natuur, dus ook van de grutto. Wat levert hem een kapot nest op? Zijn oogst wordt er echt niet bete op. Bij een kapot gemaaid nest is er eerder meer werk dan er omheen maaien. Kadavers in het voer kunnen zorgen voor botulisme bij de koeien, daarom moet je zo'n nest ook nog opruimen. Geloof me, dat is geen fijn werk! Om het nest heen maaien heeft daarom óók bij de boer áltijd de voorkeur!


Re:ageer