Nieuws - 1 januari 1970

Sensor IMAG spoort bodemvervuiling en bemesting op

Sensor IMAG spoort bodemvervuiling en bemesting op

Sensor IMAG spoort bodemvervuiling en bemesting op

Het Instituut voor Milieu- en Agritechniek (IMAG-DLO) heeft een nieuwe sensor ontwikkeld, de SigmaProbe. Het eerste verkochte exemplaar van de sensor gaat de vervuiling van een bodem meten

De sensor meet de geleidbaarheid van water in de grond. Doordat vervuiling zich door de bodem verspreidt, verandert de elektrische geleidbaarheid. Zo is de vervuiling op te sporen

Met de sensor is ook na te gaan of planten voldoende worden bemest. De geleidbaarheid van het bodemwater wordt namelijk beïnvloed door de erin opgeloste meststoffen. Als bekend is wat er aan ionen is opgelost in de bodem, dan is ook exact bekend of de planten voldoende bemest zijn. Het bepalen van de ionenconcentratie gebeurde tot nu toe door water aan de bodem te onttrekken en in het lab de geleidbaarheid daarvan te meten. De nieuwe sensor kan de geleidbaarheid snel en ter plaatse meten, bijvoorbeeld in de wortelzone. Zo is per plant te bepalen of er voldoende ionen aanwezig zijn

In de glastuinbouw wordt voor de hele kas de geleidbaarheid van de ingaande en uitgaande waterstroom al gemeten. Voor afzonderlijke planten of delen van de kas is dat praktisch niet mogelijk. Met de SigmaProbe kan de tuinder nu eenvoudig nagaan of zijn irrigatiesysteem overal even efficiënt werkt of dat bijvoorbeeld de randen verkeerd bemest worden. Voor bemesting per nutriënt is de sensor niet geschikt; hij kan alleen het totaal meten

Het apparaat is ook ideaal voor warme landen waar door verdamping soms te hoge concentraties aan zouten ontstaan. Met het apparaat is dat snel te achterhalen. L.N