Nieuws - 7 december 2006

Senaat stemt nog niet over leerrechten

De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel over leerrechten evenals de huurwet ‘controversieel’ verklaard en behandelt deze pas als er een nieuw kabinet is aangetreden.

Het is gebruikelijk dat politiek omstreden wetgeving niet wordt afgehandeld door de senaat als een kabinet demissionair is. Dat ook de leerrechten zouden worden doorgeschoven lag voor de hand. Eerder was al gebleken dat de Eerste Kamer nog lang niet overtuigd is van het nut van het nieuwe bekostigingssysteem. Verschillende senatoren plaatsen kanttekeningen bij de uitvoerbaarheid en vrezen fraudegevoeligheid.
Ook in de Tweede Kamer lag het leerrechtenplan - het belangrijkste wapenfeit van oud-staatssecretaris Mark Rutte (VVD) - de laatste tijd zwaar onder vuur. SP en ChristenUnie zijn ronduit tegen het plan. De PvdA was aanvankelijk voor, maar voelde zich bekocht toen staatssecretaris Bruins toegaf dat invoering in augustus 2007 onmogelijk was. De sociaaldemocraten willen tijdens de kabinetsformatie onderzoeken of er geen betere variant op het systeem denkbaar is.