Nieuws - 25 augustus 2016

Selectie niet altijd nodig bij fixusstudies

tekst:
Hoger Onderwijs Persbureau

Een kwart van de universitaire opleidingen met een numerus fixus trekt dit jaar minder studenten dan ze willen toelaten. Er had dus niet geselecteerd of geloot hoeven worden.

Bij achttien van de 48 opleidingen met een numerus fixus zijn momenteel minder aanmeldingen dan er plaatsen zijn. Dat blijkt uit de laatste voorlopige cijfers van de Dienst Uitvoering Onderwijs.

De opleidingen geneeskunde blijven onverminderd populair en moeten veel studiekiezers afwijzen. Daar staan momenteel vierduizend studiekiezers aangemeld, terwijl er slechts plaats is voor 2.785 van hen: bijna één op de drie ziet zijn droom in duigen vallen en komt er niet in.

Plaatsmaken
Ook andere opleidingen worden overspoeld met aanmeldingen, maar de aantallen kunnen nog flink veranderen als studiekiezers zich terugtrekken of bij nader inzien het verkeerde vakkenpakket hebben. Dan maken ze plaats voor anderen.

En dat gebeurt ook echt. Ter illustratie: vorige week stond de teller bij de Rotterdamse opleiding communication & media nog op 314 aanmeldingen voor 210 plaatsen. Deze week zijn er nog maar 211 aanmeldingen. In Delft klopten vorige week 657 studiekiezers op de poort van lucht- & ruimtevaarttechnologie. Nu zijn het er nog maar 465 voor 480 plaatsen.

De fixusopleidingen mogen al hun eerstejaars selecteren op aanleg en motivatie. Verreweg de meeste doen dat ook. Toch lieten negen wo-fixusopleidingen een deel van de studiekiezers nog loten en zes verdeelden zelfs alle plaatsen op die manier. Komend studiejaar mag dat niet meer omdat de loting is afgeschaft.