Nieuws - 24 september 2015

Seksediscriminatie NWO? Hoe kom je erbij?

tekst:
Hoger Onderwijs Persbureau

Er is kritiek op de bewering van enkele psychologen dat de NWO discrimineert bij de toekenning van beurzen aan vrouwelijke wetenschappers.

De onderzoekers Daniël Lakens en Rolf Hut schrijven op de website van de Volkskrant dat het verschil tussen de toekenningen aan mannen en vrouwen maar nét statistisch significant is. 'Als we nieuwe data uit 2015 meenemen, verdwijnt het effect. Als we betere analysetechnieken gebruikten, verdwijnt het eveneens', schrijven ze.

Uit de cijfers valt geen duidelijke conclusie te trekken, schrijft ook Casper Albers van de Rijksuniversiteit Groningen in een blog. Met een kritische blik op de gebruikte statistiek haalt hij naar eigen zeggen het discriminatievermoeden sterk onderuit.

'In de kritiek wordt enkel gefocust op één statistische toets, terwijl we ook andere toetsen hebben gebruikt die veel sterkere effecten laten zien', reageert hoogleraar Naomi Ellemers, één van de auteurs van het artikel. 'De data voor 2015 hadden wij bovendien nog niet. Wij hebben hier anderhalf jaar aan gewerkt, en hebben gewerkt met de gegevens die NWO destijds ter beschikking kon stellen. Ik weet niet welke gegevens zijn gebruikt in de analyses die anderen hebben gedaan.'

Bovendien zijn de uitkomsten van de statistische toets die nu ter discussie wordt gesteld volgens haar niet het meest belangrijke onderdeel van het onderzoek. 'NWO zag dat er jaar in jaar uit een patroon ontstond van vrouwen die minder beurzen krijgen dan mannen. Dat effect was het startpunt, vervolgens zijn we dieper gaan kijken waar dat nu aan ligt', aldus Ellemers.

De discussie is een reactie op het volgende onderzoek: