Nieuws - 1 januari 1970

Seks maakt fit

Eindelijk weten we dan waarom seks bestaat. Een proef van Engelse onderzoekers met gistcellen gaf bewijzen waar we tot nu toe alleen theorieën en speculaties hadden. Seksuele voortplanting verhoogt de kans op het ontstaan van fitte individuen. ‘Maar hoe precies, dat weten we niet’, zegt prof. Rolf Hoekstra.

Het onderzoek van de Britten verscheen onlangs in Nature, en de redactie vroeg Wageninger Hoekstra of hij daar een commentaar op wilde schrijven. ‘Bij seks ontstaan er nieuwe individuen die voor de helft de genetische eigenschappen van hun ene ouder hebben, en voor de andere helft de eigenschappen van de andere’, zegt Hoekstra. ‘Daardoor ontstaat er meer variatie, en is de kans groter dat er individuen ontstaan die kunnen overleven als de levensomstandigheden voor de soort verslechteren. Maar bewijs voor die theorie was er niet.’
Tot nu. Met genetische technologie schakelden de Britten in een gistpopulatie het vermogen tot seksuele voortplanting uit, maar lieten alle andere eigenschappen intact. Toen ze het organisme in een gist-onvriendelijke omgeving brachten, zagen ze dat die het minder goed deed dan de oorspronkelijke seksuele variant.
‘Wat niet duidelijk wordt, is waaraan de individuen die door seks ontstaan hun overleving hebben te danken’, zegt Hoekstra. ‘Is het de combinatie van nuttige eigenschappen? Of komt door het verdwijnen van slechte genen die anders gunstige eigenschappen zouden opheffen?’ / WK