Nieuws - 5 september 2002

Seizoensarbeid is achilleshiel biologische landbouw

Seizoensarbeid is achilleshiel biologische landbouw

De Nederlandse overheid wil dat voor 2010 de oppervlakte biologische landbouw verviervoudigd is, tot tien procent van het totaal. Maar zelfs als er werkelijk vraag is naar zoveel biologische productie, zal de groei van de sector bemoeilijkt worden door een tekort aan arbeidskrachten, concludeert het LEI.

Onkruid moet in de biologische landbouw met de hand worden bestreden en dat is veel werk, vooral in de maanden juni en juli. Zou de sector inderdaad zoveel groeien als de overheid wil, dan zijn er in 2010 tussen de vijfduizend en tienduizend extra arbeidskrachten nodig in die maanden. Dit blijkt uit onderzoek van het LEI dat is uitgevoerd in opdracht van het ministerie van landbouw, natuurbeheer en visserij. Wettelijke regelingen zoals de Wet Arbeid Vreemdelingen, beperken op dit moment nog de mogelijkheden om die seizoensarbeid in te huren. Het LEI ziet daarom meer soelaas in eigen initiatieven van boeren tot regionale samenwerking. Bijvoorbeeld met gemeenschappelijke wervingsprojecten van tijdelijke arbeidskrachten. Het is belangrijk dat de overheid dit soort initiatieven steunt, stelt het LEI. Nieuwe technieken voor mechanische onkruidbestrijding, zoals bijvoorbeeld het IMAG die ontwikkelt, kunnen overigens ook een oplossing bieden. Die zouden volgens het LEI de extra benodigde arbeidstijd die in 2010 nodig is met veertig procent kunnen verminderen. | J.T.