Nieuws - 7 september 2010

Scrapie is uit te bannen

Nederlandse schapenhouders dringen de dierziekte scrapie stap voor stap terug via een fokkerijprogramma. Om scrapie geheel uit te bannen, is een extra campagne nodig. Dat concludeert het Centraal Veterinair Instituut in het vakblad BMC Veterinary Research.

scrapie.gif
Het ministerie van LNV wil scrapie uitbannen met een speciaal fokprogramma met rammen die resistent zijn tegen de prionziekte. Gebruik van deze rammen was wettelijk verplicht tussen 2004 en 2007, omdat toen geen direct onderscheid kon worden gemaakt tussen scrapie en BSE. Nu dit onderscheid wel kan worden gemaakt en scrapie als niet gevaarlijk wordt beschouwd voor de volksgezondheid, is het fokprogramma tegen scrapie vrijwillig.
 
Communiceren
In 2007 was 55 procent van de volwassen schapenpopulatie resistent, in juni dit jaar is dit percentage opgelopen tot 62 procent. Om de scrapie uit te bannen, moet  tachtig procent resistent worden, stelt Marielle Melchior van het Centraal Veterinair Instituut. Ze twijfelt of die tachtig procent wel wordt gehaald zonder aanvullende actie en adviseert het ministerie om goed met de schapenhouders te blijven communiceren.
 
Meer tijd
Dit jaar zijn nog maar twee met scrapie besmette schapen gevonden bij tests in het slachthuis. Acht jaar geleden waren er nog zo’n vijftig besmettingen per jaar. ‘Het ministerie en de schapensector zijn goed bezig, maar moeten het karwei nu afmaken’, zegt Melchior. ‘De meeste grootschalige schapenhouders hebben goed meegedaan met het fokprogramma, maar niet alle kleine schapenfokkers hebben de scrapie-gevoelige rammen vervangen door resistente rammen. Die hebben meer tijd nodig om ook scrapie-ongevoelige fokschapen te krijgen. Je wilt niet dat scrapie bij een paar gevoelige schapen op deze bedrijven blijft hangen.’
 
Prionziekte
Net als BSE is scrapie een prionziekte. Prionen zijn verkeerd gevouwen eiwitten die het lichaam slecht kan afbreken en die zich daardoor ophopen in de hersenen. Dat leidt bij schapen tot scrapie, bij koeien tot de gekkekoeienziekte en bij mensen tot de ziekte van Creutzfeldt Jakob. In tegenstelling tot de andere twee is scrapie al meer dan honderd jaar bekend en kan sinds de jaren negentig op resistentie worden gefokt.