Nieuws - 1 januari 1970

Schutte: geknoei bij Van Hall en Larenstein

De hogescholen van Hall en Larenstein, sinds 1 januari officieel onderdeel van Wageningen UR, hebben gesjoemeld en samen ruim drie miljoen euro te veel van de overheid gekregen. Dat zegt de commissie-Schutte die fraude in het hoger onderwijs onderzocht. Bij Wageningen Universiteit heeft Schutte geen onregelmatigheden gevonden.

De hogescholen van Wageningen UR hebben volgens Schutte ieder zo’n 1,6 miljoen euro te veel ontvangen. Een groot deel daarvan was verstrekt omdat de hogescholen studenten die korte opleidingstrajecten volgden, hadden opgevoerd voor bekostiging. Dat mocht niet volgens Schutte. De hogescholen stellen in hun reactie dat de regels over de bekostiging van die studenten niet helder waren.
Erger dan de overtreding van de regels voor korte opleidingen is volgens Schutte de zogenaamde U-bochtconstructie. Hogescholen krijgen geen geld voor de vervolgopleidingen die hun studenten aan de eigen hogeschool willen volgen. Om die regel te omzeilen hebben Larenstein en Van Hall studenten die op de eigen hogeschool een vervolgopleiding wilden volgen, ingeschreven bij de andere hogeschool. De studenten bleven studeren aan hun oude hogeschool, maar stonden in de boeken bij de partner, die daarvoor overheidsfinanciering kreeg. Schutte rekent die constructie tot de zwaarste overtredingen. De commissie heeft zelfs overwogen het Openbaar Ministerie onderzoek te laten doen naar de misstand bij het Van Hall Instituut, maar heeft daarvan afgezien omdat het onvoldoende tijd had om de zaak juridisch voor te bereiden. Schutte adviseert het ministerie van onderwijs een nader onderzoek in te stellen naar de mogelijkheid om sjoemelende hogescholen juridisch aan te pakken.
De commissie-‘rekenschap’ waarvan voormalig Kamerlid Gert Schutte voorzitter was, maakte haar rapport op 1 april openbaar. De commissie onderzocht de boeken van alle Nederlandse universiteiten en hogescholen. Aanleiding voor het onderzoek was de fraude bij hogeschool Saxion, die spookstudenten geregistreerde die niet of nauwelijks onderwijs kregen, maar waarvoor de hogeschool wel geld ontving.
Bestuursvoorzitter dr Aalt Dijkhuizen zegt blij te zijn dat dat bij de hogescholen van Wageningen UR in ieder geval niet is voorgekomen. ,,Alle studenten hebben echt onderwijs gevolgd. Er waren geen spookstudenten.’’ De bestuursvoorzitter is blij met de helderheid over de regels voor de bekostiging van hogescholen. ,,Daar heeft het in het verleden aan ontbroken. Maar het is wel een beetje alsof de scheidsrechter na de wedstrijd de regels uitlegt.’’ Over de U-bochtconstructie is Dijkhuizen minder mild. ,,Dat was aan de grens. Daarover had ik willen discussiëren.’’
Volgens Dijkhuizen hebben de hogescholen hun boekhoudregels inmiddels aangepast aan de strengere regels. Een toekomstige boete zal volgens Dijkhuizen in ieder geval niet ten koste gaan van andere onderdelen van Wageningen UR. Wageningen Universiteit heeft volgens Schutte de regels niet overtreden. De accountants verschilden wel van inzicht met de universiteit over een aantal inschrijvingen, maar dat heeft de universiteit geen voordeel opgeleverd, maar zelfs een klein nadeel. | K.V.