Nieuws - 25 september 2008

Scholten nieuwe directeur van ASG, zonder GV

Dr. Martin Scholten volgt prof. Ruud Huirne op als directeur van de Animal Sciences Group (ASG). Eerder dit jaar werd Anton Pijpers van de Gezondheidsdienst voor Dieren (GD) gepresenteerd als beoogd directeur van een samenwerkingsverband tussen ASG en GV. De fusie werd echter in juli afgeblazen.
Reden voor het stranden van de samenwerking is onenigheid tussen beide organisaties over de aansturing en zeggenschap en de afbakening van publieke en private taken in de nieuw te vormen organisatie.
Scholten gaf de afgelopen twee jaar leiding aan de integratie van de visserijonderzoekers en aquatisch ecologen bij Wageningen Imares. Daarvoor zat hij vanuit het visserijinstituut in het managementteam van ASG. ‘Ik ben bekend en vertrouwd met de onderzoeksthema’s en de mensen’, zegt hij. ‘Toen ik tweeënhalf jaar geleden wegging, waren er bezuinigingen en was er een negatieve stemming. Het onderzoek was versnipperd. Dat is aardig op orde gebracht door Ruud Huirne, door het veterinaire en veehouderijonderzoek te clusteren. ASG is nu klaar om zich meer op de buitenwereld te richten. Daar ligt ook mijn toegevoegde waarde: op pad, contacten leggen tussen de onderzoekers en de buitenwereld, openstaan voor wat die buitenwereld van je vraagt en koers varen op de grote maatschappelijke kwesties.’ Scholten vat ze samen in: ‘Op waardige wijze voedsel produceren, met aandacht voor dierenwelzijn, duurzaamheid en leefomgeving.’
Scholten wil meer onderzoek doen voor partijen buiten het LNV-circuit, zoals de provincies. Hij wil een sterkere positie opbouwen in regionale kennisnetwerken in Flevoland, Friesland en Brabant. ‘Dat betekent dat je er moet zijn, er tussen moet zitten.’ Waar hij minder van verwacht zijn onderzoeksopdrachten voor het bedrijfsleven. ‘Ik wil niet de private markt op, maar het bedrijfsleven als cofinancier betrekken bij projecten van bijvoorbeeld provincies en de Europese Unie.’ Scholten zal veel op pad zijn om te overleggen en te makelen. ‘Maar dat deed ik bij Wageningen Imares ook al tussen onze vestigingen in IJmuiden, Yerseke en op Texel. Ik heb geleerd om een organisatie te leiden op afstand.’
Is zijn benoeming een voorbode van een toekomstige fusie van de ASG en Wageningen Imares? ‘Nee, Wageningen Imares wordt niet ondergebracht bij ASG, ik hecht zeer aan haar zelfstandigheid.’