Nieuws - 1 januari 1970

Scholierenconferentie vergroot naamsbekendheid

Scholierenconferentie vergroot naamsbekendheid

Scholierenconferentie vergroot naamsbekendheid


Op woensdag 28 februari houdt de universiteit voor de vierde keer een
scholierenconferentie. De conferentie is populair onder scholieren en met
dertienhonderd aanmeldingen al weer ruim overtekend. Of het ook echt nieuwe
studenten oplevert is nu nog niet hard te maken, maar goed voor de
naamsbekendheid van Wageningen Universiteit onder scholieren is het wel.
Er zijn ruim voldoende workshops van goede kwaliteit en enthousiaste
medewerkers beschikbaar om maximaal 1164 bezoekers een interessant
programma te kunnen aanbieden. Eveline Vaane, projectleider van de
scholierenconferentie, is tevreden. De komende conferentie onder de titel
Xperience Life 2! - afgekort XL2 - staat volgens haar goed in de steigers
en wordt dit keer in een onderwijsvrije periode georganiseerd. Door het
bijna gehalveerde budget (van 210.000 naar 135.000 euro) is afgezien van de
opbouw van een grote tent voor de centrale opening en sluiting. De
conferentie wordt op twee locaties gehouden: op De Born en De Dreijen.
Vaane: ,,Met live videoverbindingen koppelen we beide locaties aan elkaar
om toch te benadrukken dat het een conferentie is. We krijgen de kans om te
laten zien dat de universiteit veel kan op audiovisueel gebied''.
Het programma van de conferentie lijkt in veel opzichten op dat van vorig
jaar. Ook nu wordt de opening weer verzorgd door de populaire cabaretier
Jan Jaap van der Wal, onder meer bekend van het tv-programma 'Dit was het
nieuws'. Volgens Vaane is er voor gekozen om hetzelfde thema als vorig jaar
te gebruiken, omdat dit goed bleek aan te slaan bij de leerlingen en tevens
alle onderwerpen dekt die Wageningen te bieden heeft.
Doel van de scholierenconferentie is om leerlingen uit 4 en 5 VWO vanuit
verschillende invalshoeken kennis te laten maken met actuele problemen rond
'Leven en beleven: de gevolgen van menselijk handelen'. Hiertoe krijgen de
scholieren in de vorm van workshops de kans om zelf experimenten uit te
voeren, elkaar te interviewen, of zelf proefpersoon te spelen. Alle
workshops hebben een interactief karakter, waarbij een groot beroep op
zelfwerkzaamheid wordt gedaan en geprobeerd wordt verbanden te leggen
tussen technische en sociale vraagstukken. De conferentie wordt door
scholieren met name gebruikt om informatie in verzamelen voor hun
profielwerkstuk.
Het effect van de scholierenconferenties op de instroom van studenten wordt
komend voorjaar verwacht. Vaane kan daarom nu nog alleen putten uit de
evaluaties van de drie voorafgaande conferenties. De eerste conferentie is
door 470 VWO-5-scholieren bezocht, waarvan er in ieder geval elf zijn
ingestroomd in de universiteit. Van de circa vijfhonderd scholen in
Nederland heeft al meer dan vijftien procent een van de
scholierenconferenties bezocht, waaronder ook een tiental 'nieuwe' scholen,
waar tot nu toe geen Wageningse studenten vandaan kwamen. Uit een onder de
bezoekers gehouden enquête blijkt dat bijna zeventig procent vooraf niet
bekend was met Wageningen Universiteit.
,,Gezien de positieve beoordeling van de conferentie die blijkt uit de
enquête, gaan wij er van uit dat het effect van mond-tot-mondreclame groot
zal zijn'', stelt Vaane. Het is volgens haar een voorbeeld van de vele niet
direct meetbare effecten van de scholierenconferenties. De conferenties
worden door de scholieren met ongeveer een het cijfer zeven gewaardeerd.
Ook de waardering van de workshops en infomarkt is goed. Hieruit mag
volgens de organisatoren geconcludeerd worden dat de overgrote meerderheid
van de staf van Wageningen UR 'goed in staat is om een workshop aan te
bieden aan de doelgroep van 4 en 5 vwo'. | G.v.M.
Zie ook: www.xperiencelife.nl