Nieuws - 26 juni 2008

Scholieren gaan moord op Vermeer oplossen

Fotosynthese als brandstof voor het leven en met forensische technieken een moord oplossen. Het zijn twee mede door Wageningen Universiteit ontwikkelde lesmodules die op donderdag 19 juni een certificaat kregen voor gebruik in het voortgezet onderwijs.

‘De modules zijn voorbeelden van inhoudelijke vernieuwing van het bètaonderwijs op middelbare scholen’, vertelt Petra Naber, coördinator WU-Sprint, een onderdeel van het landelijke programma voor meer in- en uitstroom van bètastudenten. ‘Het unieke van de NLT-modules – Natuur, Leven en Technologie – is dat ze gebaseerd zijn op die verschillende disciplines en ze altijd een duidelijke maatschappelijke context hebben’, aldus Naber.
Zo krijgen vwo-scholieren bij Forensisch onderzoek als groep de opdracht de moord op het personage Adriaan Vermeer op te lossen, met een volledig politiedossier en handleidingen voor sporenonderzoek, van vingerafdrukken tot DNA-analyses.
De module sluit volgens Naber inhoudelijk goed aan bij de Wageningse opleiding Moleculaire levenswetenschappen. Maartje Luteijn, recent hierin afgestudeerd, en docent Guido Linssen coördineerden deze Wageningse inbreng, en werkten samen met enkele docenten van middelbare scholen. Zo werd ook de fotosynthesemodule vanuit de Wageningse opleiding Plantenwetenschappen ontwikkeld.
Voor komend schooljaar zijn er nu landelijk 21 gecertificeerde NLT-modules. Circa vijftig zijn er in ontwikkeling, waaronder een tiental met een Wageningse inbreng rond onder meer bio-informatica, genetische modificatie, meteorologie, moleculaire gastronomie en bioprocestechnologie. Een oogmerk van het NLT- en Sprintprogramma is ook tastbare verbindingen tot stand brengen tussen wetenschappelijk onderzoek en het middelbare onderwijs.