Nieuws - 29 oktober 2014

Schnabel: onderwijs verdringt onderzoek in sociale wetenschappen

tekst:
Hoger Onderwijs Persbureau

Er zouden minder studenten moeten worden toegelaten tot sociaal-wetenschappelijke opleidingen, vindt een commissie onder leiding van voormalig SCP-directeur Paul Schnabel.

Elk jaar beginnen bijna vijftigduizend studenten aan opleidingen als psychologie, sociologie, politicologie of antropologie. Ruim tien jaar geleden waren dat er nog geen veertigduizend. Tegelijkertijd is er per student minder geld beschikbaar. Dat is de Commissie Sectorplan Sociale Wetenschappen (CSSW) een doorn in het oog. Zij wil dat er minder studenten worden toegelaten, terwijl de financiering even hoog blijft. Dat is nodig ‘om de balans tussen onderwijs- en onderzoekfinanciering te herstellen’.

Globaal krijgen universiteiten net iets meer geld voor hun onderzoek dan voor hun onderwijs, maar niet in de geesteswetenschappen: daar zou zeventig of zelfs tachtig procent naar het onderwijs gaan. De commissie haalt daarom een oud idee van stal: maak de financiering van universiteiten minder afhankelijk van aantallen studenten. Het geld zou vooral bij de ‘missie’ van universiteiten moeten passen.

Dan komt er ook ruimte om de masteropleidingen te verbeteren. De commissie pleit voor een tweejarige master, waarin studenten meer onderzoekservaring opdoen. Die moet studenten opleiden voor ‘onderzoeks- en beleidsgeoriënteerde posities buiten de universiteit’.