Nieuws - 1 januari 1970

Schimmelprof Pedro Crous wijst op gevaar

Schimmels verspreiden zich gemakkelijk over de wereld en vormen een gevaar voor de landbouw. Mutaties en fungicidenresistenties vergroten de kans op agressieve uitbraken. Prof Pedro Crous waarschuwde hiervoor tijdens zijn oratie op 16 september voor zijn nieuwe ambt als hoogleraar Evolutionaire fytopathologie. Zelf gaat hij zich allereerst op zoek naar resistentie tegen de agressieve schimmel die de Zwarte Sigatokaziekte veroorzaakt bij de banaan.

Voor de Nederlandse landbouwsector ziet Crous het gevaar vooral komen uit warmere streken en het voormalige Oostblok. De schimmels die meekomen met fruit en groente hoeven niet ogenblikkelijk een ziekte te veroorzaken, maar na een mutatie kan een kwaadaardige soort ontstaan, aldus Crous.
De Zwarte Sigatokaziekte bij de banaan is zo'n ziekte die Crous en zijn promovendi verder willen ontmaskeren. De bladschimmel die de ziekte veroorzaakt, Mycosphaerella fijiensis, is zeer agressief en moeilijk te bestrijden is. De schimmel ontwikkelt in snel tempo resistentie tegen fungiciden en daarom is genoomonderzoek en het opsporen van natuurlijke resistentiegenen in de banaan prioriteit nummer één. Crous meent dat er meer Mycosphaerellaschimmels een rol spelen bij deze ziekte, en ook dat de kans bestaat dat de ziekte andere gewassen kan vellen. ‘Er zijn bewijzen uit moleculair onderzoek dat een aantal van deze schimmels ook op andere gewassen zitten.’
De hoogleraar is afkomstig uit Zuid-Afrika, waar veel kennis bestaat over gewasziekten. Zelf deed hij die op aan de Universiteit van Oranje-Vrijstaat, de Universiteit van Pretoria en het Centraalbureau voor Schimmelcultures in Utrecht. Hij ziet goede mogelijkheden binnen Wageningen UR en haar partnerinstituten, met name vanwege de expertise in de moleculaire en DNA-technieken. Deze zijn onontbeerlijk om schimmels te identificeren en greep te krijgen op de ziekten die ze veroorzaken. / HB