Wetenschap - 17 april 2008

Schietstoel

opinie_0_520.jpg
De eerste Wageningse jachthoogleraar prof. Ron Ydenburg heeft zich verbaasd over de heftige gevoelens in Nederland over zijn vakgebied. De Canadees vertelt in het blad Bionieuws van 12 april dat hem te verstaan werd gegeven dat samenwerking met jagers niet ethisch zou zijn.
‘Ik vond dat voor wetenschappers een verbazingwekkend standpunt. In Canada is het volkomen normaal dat jagers gegevens aanleveren aan onderzoekers. Waar het bij onderzoek om gaat, is dat je waardevrije wetenschap bedrijft.’
De bijzonder hoogleraar is in Canada directeur van het Centre for Wildlife Ecology. De Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging betaalt zijn vliegtickets en het salaris van één aio. Ydenburg had moeite een andere aio bij zijn onderzoek te betrekken. De werkgever van de promovendus, het ecologisch onderzoeksinstituut NIOO in Heteren, gaf pas toestemming nadat de ethische commissie van de universiteit en hoogleraar prof. Herbert Prins zich met de zaak hadden bemoeid.
De weerstand tegen de ‘schietstoel’ aan de universiteit lijkt langzaam te verminderen, schrijft Bionieuws. Ydenburg bemiddelt inmiddels tussen jagers en vogelbeschermers over vogeltellingen. Vogelbeschermers en jagers tellen allebei watervogels, maar de beschermers vertrouwen de tellingen van de jagers niet. Die hebben er immers belang bij het aantal hoger te schatten, zodat ze meer dieren kunnen schieten. Bovendien gebruiken de beide groepen verschillende telmethodes. Ydenburg gaat nu helpen de methodes op elkaar af te stemmen. Jagers en vogelaars gaan daarvoor samen het veld in.