Nieuws - 5 juli 2001

Schelpdiervissers gaan op zoek naar vette kokkels

Schelpdiervissers gaan op zoek naar vette kokkels

Schelpdiervissers in Nederland willen nog selectiever gaan vissen op kokkels en mosselen zodat ze overbevissing kunnen voorkomen. De speurtocht naar de kwalitatief hoogwaardige, grote en vette kokkels kan volgens hen beginnen.

Bij de totstandkoming van de 'visplannen nieuwe stijl' van de Stichting Ontwikkeling Duurzame Schelpdiervisserij hebben TNO in Den Helder, het RIVO in Yerseke en onderzoeksbureau MarinX relevante wetenschappelijke kennis ingebracht. De plannen zijn voorgelegd aan het ministerie van LNV en de Sociaal-Economische Raad (SER).

Selectiever vissen betekent voor de vissers onder andere dat ze op zoek zullen gaan naar kokkels van superieure kwaliteit in de Waddenzee en de Oosterschelde. Dit zijn de relatief grote kokkels die veel geld opleveren. Door de vette kokkels te vangen, kunnen ze wellicht hun inkomsten gelijkhouden terwijl ze een kleiner aantal schelpdieren uit zee halen. Zo plegen ze een kleinere aanslag op de schelpdierbestanden, is het idee.

Schelpdiervisserij-expert dr. ir. Tammo Bult van het RIVO: "De vissers kunnen vrij eenvoudige maatregelen nemen. Ze kunnen bijvoorbeeld grotere maaswijdten gaan gebruiken. Maar de praktijk zal moeten uitwijzen of het werkt. Het is de vraag in hoeverre het gunstig uitwerkt voor de vogels die op dezelfde schelpdieren jagen. Vogels houden namelijk ook van grote kokkels."

Wat ook perspectieven biedt, is het uitzaaien van jonge kokkels op zandbanken en het lichter bevissen van bepaalde banken die vervolgens stabielere schelpdierpopulaties kunnen krijgen. Het RIVO gaat hier waarschijnlijk onderzoek naar doen.

De schelpdiervissers beloven in hun rapport met de titel 'Uit de Schulp' een open dialoog aan te gaan met natuur- en milieuorganisaties. Tot nu is de communicatie tussen beide partijen erg slecht verlopen. Natuur- en milieuorganisaties zoals Stichting De Noordzee verwijten de schelpdiervissers onverantwoord om te gaan met de natuur. | H.B.