Nieuws - 7 oktober 2009

Schapen scheren groen op campus

Een kudde schapen graast op de Wageningse campus. Begrazing is namelijk ecologisch meer verantwoord en mogelijk ook efficiënter dan maaien.

Schapen_4_website.jpg
Sinds begin deze week loopt er een kudde schapen op de campus in Wageningen. De dieren begrazen het groen op de Born onder toeziend oog van herder Henry Hoiting en zijn hond. Volgens Hoiting heeft begrazing grote ecologische voordelen. ‘Als je een maaimachine gebruikt, haal je als het ware alle insecten en kikkertjes door de gehaktmolen. Dat gebeurt niet als je gebruik maakt van schaapskuddes. Het maaisel afvoeren of composteren kost bovendien meer CO2.'
Commando
De schapen zorgen ook voor meer biodiversiteit. De herder kan de kudde sturen in de begrazing en bemesting op een perceel, waardoor de grond rijker of schraler wordt. Het maakt een groot verschil of je schapen extensief of intensief laat grazen. ‘Je kunt er zelfs vlinder- en amfibieënstroken mee creëren', zegt Hoiting.
De kudde op de Born telt 324 schapen. De meeste zijn Veluwse heideschapen, maar er lopen ook een aantal Schoonebeekers. De laatsten zijn te herkennen aan de donkere vlekken op hun kop en in hun vacht. Soms zijn ze ook helemaal bruin.
De herder wordt bijgestaan door Jack, zijn kortharige bordercollie. Op commando drijft Jack de hele kudde een bepaalde richting uit. Of hij stuift met grote snelheid langs de kudde om een afgedwaald schaap terug te drijven. ‘s Nachts staan de schapen in een mobiel raster op het terrein en mag Jack rusten.
Stilletjes
Waarschijnlijk blijft de kudde de komende zes weken op de campus. Het gaat om een proef, benadrukt Simon Vink, de woordvoerder van Wageningen UR. ‘We willen kijken of het groenbeheer efficiënter en ecologisch vriendelijker kan. Of het goedkoper is weet ik niet, maar het is zeker niet duurder dan maaien.'
Twee jaar geleden kwam Hoiting in de publiciteit toen zijn schapen de stad Groningen doorkruisten. In Wageningen is zijn komst stilletjes gegaan. Universiteitsmedewerkers op de Born werden dinsdag ineens verrast door de aanblik van de grazende kudde. Vink verklaart: ‘Dit is een gewone beheersmaatregel en bovendien nog een pilot. Dat is niet iets waarmee we in de media willen scoren.'
Onderzoek
Hoiting is blij om in Wageningen te zijn. Een studie van Alterra naar de ecologische meerwaarde van schaapskuddes zette hem er zes jaar geleden namelijk toe aan om schaapherder te worden. Er wordt nog altijd onderzoek gedaan naar de effecten van schaapskuddes. Zo bestudeert een student Bos- en Natuurbeheer van Van Hall Larenstein de gevolgen voor de vegetatie. ‘Misschien zijn er hier in Wageningen ook wel studenten die onderzoek kunnen doen', hoopt Hoiting.