Nieuws - 1 januari 1970

Schapen kunnen ook in de winter de zeedijk op

Beweiding van zeedijken door schapen hoeft geen problemen op te leveren voor de veiligheid van de dijken. Ook in de winter hoeft beweiding geen schade op te leveren voor de zoden. Wel kan juist te lang gras in de zomer ervoor zorgen dat de zode in de winter op zijn zwakst is. Dit blijkt uit het onderzoek dat de Animal Sciences Group heeft uitgevoerd naar het beheer van Zeeuwse zeedijken.

,,Bij waterschappen leeft nog vaak het idee dat je dijkpercelen beter niet kunt bemesten omdat de beworteling van gras dan beter wordt. Uit ons onderzoek blijkt dat een beperkte stikstofgift geen problemen hoeft op te leveren’’, zegt ing. Jan Verkaik. ,,Beweiding met schapen is uiteindelijk ook gunstig voor de waterschappen, want het gaat om heel veel kilometers dijk. Als je die zelf moet maaien kost dat veel geld. Schapenhouders betalen nu meestal pacht voor een perceel, dus dan levert het juist geld op’’, aldus Verkaik.
Het is volgens hem een wijdverbreid misverstand dat wortels alleen de klei bij elkaar houden en zo de graszode op een dijk beter bestendig maken tegen golfslag. ,,Een beetje golf slaat wortels zo weg. Het zijn juist de cementerende stofjes die de wortels afgeven die er voor zorgen dat de klei beter aan elkaar plakt die de zode zo stevig maakt’’, aldus Verkaik.
Schade aan de zode maakt een dijk minder stevig. Maar die schade hoeft niet alleen op te treden tijdens de winterbeweiding, wanneer het risico dat de schapen de ondergrond vertrappen wel groter is. ,,Uit onze waarnemingen blijkt dat te lang gras in de zomer juist ernstige schade kan veroorzaken, waardoor de zode al vóór de winter op zijn zwakst kan zijn. Het lange gras heeft de neiging plat te gaan liggen, waardoor wortelversterf optreedt. Na verversing is de bedekking voor de winter wel in orde, maar de beworteling nog lang niet.’’
Verkaik denkt dat winterbeweiding door schapen goed mogelijk is als het zorgvuldig wordt uitgevoerd en aan een aantal randvoorwaarden wordt voldaan. ,,Je moet een zeedijk natuurlijk niet als een parkeerplaats voor schapen gaan beschouwen. Het beheren van een zeekering is een verantwoordelijke taak en vraagt om een afgewogen mix van maatregelen, waarvan bemesting en beweiding er slechts twee zijn.’’ | G.v.M.