Nieuws - 4 juli 2016

Schapen houden voetbalveld kort

tekst:
Albert Sikkema

Wordt de grasmat van het voetbalveld beter als er ’s zomers lammeren op lopen? Dat wil de gemeente Purmerend weten. Wageningen UR beoordeelt het resultaat.

<foto: de lammeren werden op 3 juli losgelaten op het voetbalveld>

De kwaliteit van een paar voetbalvelden in de gemeente Purmerend laat te wensen over. De terreinbeheerder denkt dat de graskwaliteit kan verbeteren als er ’s zomers, als de velden gesloten zijn, schapen op lopen. Praktijkonderzoekers Jan Rinze van der Schoot en Jan Verkaik van Wageningen UR gaan controleren of deze aanname klopt.

Dit is geen onderzoeksproject, relativeert Van der Schoot. De lammeren – ze zijn begin dit voorjaar geboren – lopen drie weken lang op twee voetbalvelden. Op deze velden wordt de kunstmest ingeruild voor schapenkeutels. Op een trainingsveld ernaast wordt nog wel kunstmest gestrooid en gemaaid. Van der Schoot gaat beoordelen of de grasmat met schapen een betere kwaliteit heeft gekregen dan het veld met kunstmest. Hij verwacht geen grote verschillen, omdat een beweidingsperiode van drie weken erg kort is.

Bij zijn weten is de invloed van schapen op de kwaliteit van de grasmat nooit eerder onderzocht. ‘Vroeger zag je wel vaker dat verenigingen in het weekend gebruik maakten van grasvelden waar doordeweeks schapen op liepen, maar dat was niet uit luxe. We kennen het effect niet.’

De meest grasvelden van de voetbalclubs gaan begin juni dicht om te herstellen en worden medio augustus weer opengesteld door de gemeenten. Om het effect van lammeren op de graskwaliteit goed te kunnen meten, moet je ze eigenlijk twee maanden laten lopen, zegt de Wageningse praktijkonderzoeker.