Nieuws - 1 januari 1970

‘Schakel over op Engels als voertaal’

Wageningen UR moet overwegen om over te schakelen op Engels als voertaal. Dat meent de werkgroep Internationalisering, die in het kader van het nieuwe instellings- en ondernemingsplan (IP/OP) nadenkt over de internationale toekomst van Wageningen UR.

Voorzitter van de werkgroep en tevens directeur van Wageningen International dr. Bram Huijsman: ‘Inderdaad, daar moet serieus naar gekeken worden. Het is iets dat we voorlopig overwegen, maar het is geen beleid. We zijn nog niet op zoek naar draagvlak.’ De werkgroep kijkt daarnaast ook naar andere mogelijkheden op het gebied van internationalisering, zoals het aantrekken van meer internationale medewerkers en samenwerking met instellingen in het buitenland.
In het Wageningse onderwijs wordt het Engels al volop gebruikt. Zo zijn vakken vanaf het derde jaar van de bachelor in het Engels en wordt het aangemoedigd ook tweedejaarsvakken in het Engels te geven. Alleen eerstejaars bachelorvakken worden in het Nederlands gegeven. Nederlandse studenten hebben in Wageningen wel het recht om hun examens in het Nederlands af te leggen.
In de medezeggenschap gaan ook veel zaken in het Engels. Zo zijn alle vergaderingen met de studentenraad in het Engels en worden beleidsnota’s bestemd voor de studentenraad in het Engels geschreven of vertaald.
De komende maanden worden de plannen verder uitgewerkt. Het nieuwe IP/OP moet in september klaar zijn. / JH

Zie ook: Engels moet voertaal zijn in Wageningen