Nieuws - 28 juni 2001

Schade MKZ bij Wageningen UR in najaar bekend

Schade MKZ bij Wageningen UR in najaar bekend

De totale schade die Wageningen UR heeft geleden als gevolg van de mond- en klauwzeercrisis wordt pas in het najaar bekend. Wel zijn er onderdelen van de onderzoeksgemeenschap die een globale schatting hebben gemaakt.

Officieel is Nederland sinds begin deze week vrij van MKZ. Dat betekent dat alle onderzoekers weer hun werkzaamheden kunnen hervatten. Er is bijna geen onderzoeker geweest die vanwege werkgebrek thuis heeft moeten zitten. Wel zijn er geweest die niet naar het werk mochten komen omdat ze thuis een veebedrijf hebben of omdat ze afkomstig waren uit besmet verklaarde gebieden.

Twee instituten hebben al een indruk van de kosten. Het Imag schat de werkachterstand op een miljoen gulden op een totale begroting van zo'n 29 miljoen. Het gaat meest om onderzoek voor LNV, waarmee al is afgesproken dat het werk later plaats zal vinden. Mensen die tijdelijk geen werk hadden bij het Imag zijn gedetacheerd geweest bij ID-Lelystad.

Alterra komt ook op een bedrag van een miljoen gulden omzetschade. Hiervan is inmiddels alweer drie ton gecompenseerd. Mogelijk wordt een deel van het resterende bedrag in de rest van het jaar ingehaald. Zo niet, dan zal de zeven ton ten laste komen van het resultaat, dat nu begroot is op 2,5 miljoen gulden. | L.N.