Nieuws - 22 oktober 2009

Schaap kan weinig uitrichten

Een kudde schapen op de campus is leuk voor de bewoners, maar de ecologische meerwaarde is vooralsnog beperkt. Dat zegt Alterra-medewerker dr. Loek Kuiters, die zes jaar geleden een rapport schreef over schaapskuddes in het natuurbeheer. 'De campus is natuurlijk geen natuurgebied, er staan niet veel bijzondere soorten.'

'De ecologische tuin van Alterra is wel degelijk interessant', zegt Kuiters. 'Daar zijn verschillende bodemtypes gebruikt. Dan krijg je veel variatie aan soorten. Bovendien zijn verschillende plantensoorten ingezaaid. Er staan bijvoorbeeld orchideeƫn. De grond rond Atlas en Forum daarentegen is uniform en is ingezaaid met een mengsel van gras en klaver. Bovendien is de grond daar dichtgereden door zware machines. Daar heersen slechte omstandigheden voor soortenontwikkeling.
'De belangrijkste meerwaarde van een gescheperde schaapskudde is dat de herder de schapen gericht kan sturen en daarmee de graasdruk ruimtelijk kan variƫren. De herder kan schapen zo sturen dat ze delen van het terrein kort houden en op andere delen de begroeiing langer blijft, zodat een vochtiger klimaat ontstaat voor bijvoorbeeld insecten. Hij kan ook gericht bijdragen aan de verspreiding van zaden. Zo zouden de schapen in hun vacht, hoeven en keutels zaden kunnen meenemen van de Alterratuin naar de overkant van de weg.
'De kudde gaat de Alterra-tuin in ofschoon die al gemaaid is. Een deel van het zaaigoed is dus al verdwenen. De schapen worden vooral gebruikt voor gerichte nabeweiding. Dat is goed voor de kieming van bijzondere soorten komend voorjaar. Maar er blijven voldoende plekken over met hoger gras, voor de winteroverleving van insecten. Beweiden is altijd zoeken naar de juiste balans tussen wat goed is voor de vegetatie en voor de fauna. Je kunt met een schaapskudde de vegetatie zo sturen dat een grotere variatie aan plant- en diersoorten ontstaat. Maar dan moeten die soorten er wel zijn. Het nut ervan zie je pas over vijf tot tien jaar.'/Albert Sikkema