Nieuws - 1 januari 1970

Scanner in vliegtuig herkent vegetatie snel en betrouwbaar

Scanner in vliegtuig herkent vegetatie snel en betrouwbaar

Scanner in vliegtuig herkent vegetatie snel en betrouwbaar


Scanopnames vanuit een vliegtuig zijn goed bruikbaar voor het in kaart
brengen van vegetatietypen zoals de kweldervegetatie op Schiermonnikoog. Ze
zijn een welkom alternatief voor de conventionele, vrij prijzige
karteringstechniek die werkt met luchtfoto’s. Dat blijkt uit
promotieonderzoek van dr Karin Schmidt dat bij het ITC in Enschede is
uitgevoerd.

Schmidt toonde met een casestudie op Schiermonnikoog aan dat vegetatie in
detail en betrouwbaar in kaart te brengen is met hyperspectrale scanners.
Deze scanners maken gebruik van foto-elektrische cellen en hebben een zeer
hoge spectrale resolutie. Ze meten de reflectie van zonnestraling in zeer
nauw gedefinieerde banden van het elektromagnetisch spectrum. Schmidt
ontwikkelde een algemeen toepasbare statistische techniek om de
belangrijkste golflengtes voor vegetatieherkenning te identificeren.
De kwelders op Schiermonnikoog vertonen een rijkdom aan plantensoorten en
vegetatiestructuren. Schmidt wist met de hyperspectrale gegevens 27
vegetatietypen te identificeren. De zonnestraling die wordt gereflecteerd
en opgenomen door de scanner, blijkt voor elk vegetatietype een ander
patroon te hebben. Met name de typische bladstructuur en het bladgroen
verraden de verschillende planten in de kwelders.
Om de betrouwbaarheid van de vegetatiekaarten te vergroten, ontwikkelde
Schmidt een systeem dat de hyperspectrale luchtopnames verenigt met een
hoogtemodel, afgeleid van radarhoogtemetingen. Na toetsing met veldopnames
werd een nauwkeurigheid van 66 procent behaald. Dit is een sterke
verbetering ten opzichte van vegetatiekaarten gebaseerd op luchtfoto’s,
waarvan de nauwkeurigheid vaak niet hoger is dan veertig procent.
Naast een grotere nauwkeurigheid levert de methode ook tijdwinst op. De
vegetatiekartering met luchtfoto’s van het studiegebied op Schiermonnikoog
kost zo’n 1400 uur. De karteermethode met multispectrale gegevens kost 1020
uur werk, wat een tijdswinst betekent van 27 procent. Hoe groter het
studiegebied, hoe meer tijdwinst men boekt met multispectrale scanners
omdat de classificatie van vegetatietypen hierbij digitaal gebeurt. |
H.B.

Schmidt promoveerde op 4 maart bij het ITC bij prof. Andrew Skidmore,
hoogleraar vegetatiekartering en agrarische landgebruik, en prof. Antoine
van Cleef, hoogleraar tropische vegetatie-ecologie en –kartering.