Nieuws - 20 december 2001

Satelliet spoort vogels op

Satelliet spoort vogels op

Kenia staat bekend om zijn rijkdom aan vogels, maar vele worden in hun bestaan bedreigd. Op zoek naar een snelle manier om het aantal overgebleven soorten te schatten, heeft promovendus dr Boniface Oindo de hulp ingeroepen van de Amerikaanse NOAA-satelliet.

De satelliet doet metingen naar onder andere het infrarode en rode licht dat door de aarde wordt uitgezonden. Oindo ontwikkelde een methode om die metingen om te zetten naar een waarde voor de vegetatierijkdom. Op basis hiervan schat hij het aantal vogelsoorten. De meeste vogels zijn namelijk sterk afhankelijk van een weelderige plantengroei.

Oindo testte zijn methode door satellietfoto's van een aantal jaren terug te gebruiken en de uitkomsten te vergelijken met historische veldmetingen. Ze bleken goed op elkaar aan te sluiten.

Uit de foto's blijkt dat in Kenia de meeste vogelsoorten nog steeds te vinden zijn langs de kust. De mangrovebossen vormen een goed heenkomen voor onder andere de herdersplevier en de Dougalls stern. Andere vogel-hotspots zijn de centrale hooglanden en het Victoriameer. Oindo schat dat zo'n negenhonderd broedvogelsoorten Kenia als thuisbasis hebben en bijna tweehonderd soorten hier overwinteren. | H.B.

Oindo promoveerde op 12 december bij prof. Herbert Prins, hoogleraar natuurbeheer in de tropen en ecologie van vertebraten, en prof. Andrew Skidmore, hoogleraar kartering en monitoring landbedekking bij het ITC in Enschede.